Rok 2003 očima místostarosty města Rakovníka Luďka Štíbra

Před občany se nezamykáme

"Hodnotit rok 2003 z pozice jednoho z představitelů vedení města, není vůbec jednoduché. Ale když se podíváme zpátky a spočítáme prostředky, které byly vloni vloženy do oprav komunikací, budování parkovišť, občanské vybavenosti a dalších věcí, dostáváme se až k částce 40 milionů korun.

Myslím si, že je ve městě hodně vidět zvýšená péče o zeleň. Je to zásluha činnosti odboru životního prostředí a jeho vedoucí, která to vzala pěkně od podlahy. Máme spoustu kladných ohlasů i z ostatních obcí, kde se ptají, jak docílit toho, aby se obec dokázala postarat o veřejnou zeleň stejně účinně, jako je to mu nyní v Rakovníku.

Podařilo se nám nasměrovat více peněz do sportu a kultury. Ne všichni to přijímají s potěšením, protože zrovna nedostali tolik, kolik si představovali. Obecně se ale dá říci, že je potřeba tyto investice stále zvyšovat. Hlavně položky, které se týkají sportování mládeže. Příští rok by mohla být tato podpora zase o něco větší. Celkově jsme s minulým rokem spokojeni, ale rozhodně nechceme usnout na vavřínech.

Máme spoustu plánů, které chceme realizovat v příštím roce. Připravujeme projektové dokumentace, získáváme informace a chtěli bychom využít dotace ze strukturálních fondů Evropské unie. Čeká nás výstavba tělocvičny pro 3. ZŠ, která bude podpořena přímo ze státního rozpočtu. Dále připravujeme rekonstrukci náměstí. Čeká nás investice do školní jídelny na náměstí, která sice dostala dvouletou výjimku, ale z hlediska dalšího provozu, je její modernizace neodkladná.

A pak je tady celá řada záměrů, jejichž realizace bude teprve předmětem diskuse rady a zastupitelstva při schvalování rozpočtu. Mně osobně by se líbila rekonstrukce atletického stadionu na Zátiší, kde by město mohlo opět s podporou státu vybudovat stadion pro školní atletickou výchovu s využitím pro místní i mimookresní atletické oddíly.

Chtěl bych zdůraznit, že nové stavby se budeme se snažit dokončit bez závad a bez následných soudních sporů.

Když se vše podaří, rádi bychom pokračovali až do konce volebního období a možná se pokusili bojovat o přízeň voličů i v dalších volbách ve stejném složení. Ukazuje se, jak je pro řízení města potřebná určitá kontinuita. Daleko lépe se spolupracuje s lidmi, kteří už mají určité zkušenosti. Já to vidím i na spoluprací s dnešním starostou. Díky tomu, že už tady dva roky před tím působil, jsme ušetřili spoustu času.

Ze stávajícího kolektivního způsobu práce jsem nadšený. Zpočátku jsem měl obavy, ale nakonec jsme si kompetence rozumně rozdělili. Jan Švácha si vzal na starost kulturu, sociální oblast a oblast výpočetní techniky v rámci úřadu, a projevil se jako velice schopný člověk. Dobře se doplňujeme a za celý rok nevznikl problém, že bychom se nedohodli. To považuji za velice přínosné. Starosta má přehled ve fungování úřadu a zkušenosti se sestavováním rozpočtu. Ovšem ze všeho nejvíce si cením vzájemné důvěry. Žádná jednání za zavřenými dveřmi, převažuje kolektivní práce, a to navzdory tomu, že zastupujeme dva na první pohled velmi rozdílné politické subjekty, ODS a Nezávislé, jejichž kandidátka šla do voleb jako sdružení bývalých "opozičníků" vůči poslednímu vedení radnice.

Do nového roku přeji občanům, aby mohli být spokojeni nejenom se svojí prací a svým okolím, ale i s prací městského úřadu, který zastupujeme. Chceme občany vyzvat, pokud nebudou s něčím spokojeni, aby se nebáli a přišli za námi. Protože nemůžeme vědět o všech problémech, pokud nás s nimi občané neseznámí. Dveře radnice jsou otevřeny. Nejen v úřední dny, ale kdykoliv jindy. Před občany se nezamykáme a nevyhýbáme se problémům. Doufáme se, že se už v příštím roce obcím zvednou příjmy, a tím ruku v ruce s fungováním zastupitelstev se zlepší i péče o občany."

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.