Tajemnice „staví do latě“ odbor dopravy

Policie zastavila „zneužití“

RAKOVNÍK. Před dvěma týdny jsme informovali o vyhrocených vztazích na odboru dopravy městského úřadu. Zatímco žalobu Jany Titzlové kvůli údajné šikaně ze strany vedoucího bude řešit soud, trestní oznámení Luboše Mouchy už policie pozastavila.

Jak jsme uvedli, vedoucí oddělení odboru dopravy Luboš Moucha podal trestní oznámení na neznámého pachatele s podezřením na zneužití pravomoci veřejného činitele. Má totiž zato, že na odboru nebo na policii došlo k přepsání zápisu o přestupku, který se týkal tajemnice úřadu Elišky Holkové. Ta letos v květnu při dopravní kontrole neměla u sebe doklad o pojištění vozidla, což policista vyřešil na místě domluvou. Když pak přestupek doputoval až na odbor dopravy, mělo podle Mouchy dojít k manipulaci ve prospěch tajemnice. To ale popírá jak vedoucí odboru tak Eliška Holková. Nyní jim dala formálně za pravdu i policie, když podnět pozastavila. Luboš Moucha ale dál trvá na tom, že k manipulaci skutečně došlo. To nám částečně potvrdil i jeden z pracovníků dopravního inspektorátu, byť se podle něj nejednalo o nic zásadního. „Když policista v terénu zjistil, že řidička u sebe nemá doklad o pojištění, vyřešil to domluvou. Současně požádal o došetření, zda dotyčná má sjednané zákonné pojištění, což se potvrdilo. Pan Fröhlich pak upozornil policii, že ve složce není uvedeno, jak byla věc vyřešena. Takže dotyčný policista dodatečně zaškrtnul, že případ skončil domluvou,“ vysvětlil náš zdroj. Jinými slovy, k určitému doplnění spisu došlo, ale bez vlivu na způsob vyřešení přestupku. O něm rozhodl už policista na místě kontroly.

Otázkou zůstává, zda už v tu chvíli neměla „šéfová“ úřadu protekci. Když jsme se totiž policistů zeptali, jak chybějící doklad o zákonném pojištění zpravidla postihují, odpovídali shodně, že se jedná o přestupek, který většinou bývá řešen pokutou do 1000 Kč.

Jak jsme dále zjistili, tajemnice městského úřadu Eliška Holková se snaží o zklidnění situace na odboru dopravy. Jaké kroky podnikla, ale nesdělila. „Žádný zaměstnavatel se v zájmu svého řádného fungování čas od času nevyhne tomu, aby vůči konkrétním zaměstnancům, kteří si eventuelně neplní řádně své pracovní povinnosti, nepřijímal opatření k nápravě. Z logiky věci se ne vždy takové konání setká s pochopením dotčené osoby a nesouhlasnou reakcí může být cokoli. Úroveň takové reakce většinou odpovídá naturelu konkrétní osoby a zaměstnavatel její podobu není schopen nikterak ovlivnit. Nepovažujeme za zákonné a potažmo ani vhodné přenést podrobnosti řešení pracovněprávních záležitostí úřadu do mediální roviny. Každopádně můžeme každého ubezpečit, že veřejnost nemusí mít absolutně žádné obavy, že by odbor dopravy nebyl schopen záležitosti občanů, kde je dána jeho působnost, řádně v souladu se zákony vyřizovat,“ uvedl na náš dotaz tiskový mluvčí Jan Polák.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.