Zastupitelé Středočeského kraje zrušili terénní pečovatelské služby

Péči o seniory mají převzít obce

PRAHA. Středočeský kraj hodlá sjednotit podmínky pro poskytovatele terénních pečovatelských služeb na území kraje, což - přeloženo do češtiny - znamená de facto jejich zrušení v dosavadní podobě. Až dosud tyto služby zabezpečovaly příspěvkové organizace kraje.

Problematikou se zabývalo 27. června zastupitelstvo Středočeského kraje a rozhodlo o ukončení činnosti pečovatelských služeb v Benešově, Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, Praze - západ, Kladně, Mladé Boleslavi, Poděbradech a v Rakovníku nejpozději do konce letošního roku.

"Sjednocení podmínek poskytování pečovatelské služby na území celého kraje je v oblasti terénních sociálních služeb důležitou prioritou. Víme, že k organizaci tohoto typu služeb mají lepší předpoklady obce a místní neziskové organizace, a to díky znalosti místních poměrů," zdůraznil Josef Vacek, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí. Nerovné postavení poskytovatelů pečovatelské služby je podle jeho slov dáno především podstatou financování této služby a následného vlivu na klienty, jejich rodinné příslušníky i obce. "V regionech, kde je poskytována pečovatelská služba na úrovni obcí, hrají obce velmi potřebnou úlohu, když do rozhodování o poskytování služby vtahují více i příbuzné konkrétního seniora. Podle specifických místních podmínek pak rozhodují o finanční participaci obce, klienta a případně blízkých rodinných příslušníků," dodal Vacek s tím, že takové přiblížení se klientům je u krajských poskytovatelů pečovatelské služby obtížně realizovatelné.

Zastupitelstvo kraje odsouhlasilo bezplatné převedení movitého i nemovitého majetku využívaného v současné době příslušnými příspěvkovými organizacemi kraje obcím, svazku obcí či právnickým osobám zřízeným obcemi, pokud se zaváží poskytovat terénní služby sociální péče. Zastupitelstvo rovněž uložilo náměstku Vackovi předložit radě kraje k projednání pravidla spravedlivého a rovnoměrného rozdělení účelově vázaných dotačních prostředků, které kraj dosud na provoz terénních sociálních služeb vydával.

"Na základě rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje budou obcím poskytnuty dotace pro rok 2006 ve výši 90% rozpočtových nákladů roku 2005, pokud budou terénní služby sociální péče poskytovat od 1. 1. 2006. Pro rok 2007 bude poskytnuta dotace ve výši 50%," uvedl tiskový mluvčí kraje Martin Kupka.

V okrese Rakovník se rozhodnutí zastupitelstva kraje dotkne především větších obcí, které služeb pečovatelek v terénu využívaly. Jedná se např. o Nové Strašecí, Jesenici, Čistou, Křivoklát, Roztoky a Řevničov. "V našem Domě s pečovatelskou službou, kde je 15 bytů, jsou nyní zaměstnány dvě pečovatelky na 1,5 úvazku. z toho jedna pracuje i v terénu mimo DPS. Obec nemá na to, aby je v současné době zaměstnala, protože díky výstavbě čističky odpadních vod budeme muset splácet dluh ve výši 10,5 miliónu korun," uvedl řevničovský starosta Jiří Petráček a dodal, že řešení situace vidí v privatizaci pečovatelské služby. k problematice poskytování pečovatelských služeb na Rakovnicku se vrátíme v samostatném publicistickém materiálu.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.