Parkovací hodiny se prý osvědčily

NOVÉ STRAŠECÍ. Zastupitel města Pavel Kotyk (KDU-ČSL) předložil radě návrh na změnu v systému parkování v centru Nového Strašecí. Navrhl omezení platby v pracovních dnech a o sobotách tak, že by první hodina stání byla zadarmo, zrušení placeného stání v Poděbradově ulici a zavedení bezplatného stání pro občany s trvalým bydlištěm v lokalitách, kde je parkování zpoplatněno.

Radní Kotykův návrh projednali a s navrženými změnami v systému parkování nesouhlasí. "Omezení platby v pracovních dnech od 8 do 18 hodin a v sobotu v době 8 do 12 hodin tak, že první hodina stání by byla zadarmo, by ve skutečnosti znamenalo celý systém parkování a placení formou parkovacích automatů zrušit," vysvětluje rozhodnutí rady starosta města Jakub Kleindienst a pokračuje: "Z dosavadních výsledků totiž vyplývá, že platba za parkování se uskutečňuje v první hodině z 80 procent. Navrhované omezení nemá ani technické řešení a nebyla by možná jakákoliv kontrola."

Podle radních nemá žádné logické opodstatnění ani zrušení placeného stání v Poděbradově ulici. Z přehledu o výběru parkovného podle jednotlivých lokalit vyplývá, že výběr v Poděbradově ulici je srovnatelný s ostatními automaty.

Pro zavedení bezplatného stání pro občany s trvalým bydlištěm na Komenského náměstí a přilehlých ulicích není rovněž logické opodstatnění. Zde bydlící občané při zakoupení tzv. rezidenční karty tu mohou parkovat za 600 Kč ročně, to znamená za 50 korun měsíčně.

"Ve srovnání s ostatními městy v České republice jsou ceny za parkování v Novém Strašecí spíše podprůměrné. Systém placeného parkování vytěsnil z centra města dlouhodobě parkující a vytvořil lepší možnosti pro krátkodobé a účelné parkování, tudíž musím konstatovat, že se systém osvědčil," dodává starosta Kleindienst.

Za necelých osm měsíců, co je parkovací systém v centru Nového Strašecí zaveden, přinesl do městské pokladny 369 848 Kč (výběr z parkovacích automatů) plus 93 067 Kč (za vydané karty). Při podobné frekvenci by mohl během příštího roku vyrovnat náklady na své pořízení (826 838 Kč včetně instalace) a pak už bude městu vydělávat peníze.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.