Živnostníci varují: „Bude tu mrtvo jako ve Třtici na návsi.“

Parkovací automaty během března

NOVÉ STRAŠECÍ. Ještě v průběhu měsíce března budou v centru Nového Strašecí nainstalovány parkovací automaty a dojde k dlouho diskutovanému zpoplatnění parkování se základní sazbou 20 Kč za hodinu. Provozovatelem systému bude městská příspěvková organizace Technické služby.

"Ke zpoplatnění parkování v centru města nás vedly v podstatě dva hlavní důvody. Za prvé je to celková regenerace Komenského náměstí. Na tu jsme sice schopni sehnat dotační peníze, ale část nákladů musí dofinancovat město. Za druhé nechceme, aby na náměstí denně parkovalo kolem tří set aut. Jejich počet chceme regulovat," uvedl starosta města Jakub Kleindienst. Peníze, které se díky zpoplatnění parkování vyberou, se do náměstí vrátí buď formou přímých investic nebo dofinancování dotací.

Aby mohlo být parkování zpoplatněno, museli radní schválit tři důležité dokumenty. Prvním bylo nařízení města, které stanovuje vymezené oblasti města, ve kterých lze komunikaci užít ke stání vozidla za sjednanou cenu. Kromě Komenského náměstí se jedná dále o ulice Poděbradova, u Školy, 28. října, Vítězslava Hálka a Čsl. armády od Smetanova ke Komenského náměstí. Zároveň město vydalo ještě další nařízení, které stanovuje maximální cenu za montáž a demontáž "botičky" ve výši 500 korun. Konečně rada schválila ceník parkovného.

"Vycházeli jsme ze zkušeností okolních měst, jako je Beroun, Kladno, Rakovník a další. Všude tam je základní taxa 20 korun za hodinu. Tak jsme se k této částce přiklonili s tím, že u nás ale bude možné parkovat za poměrnou část, podle délky parkovacího času," vysvětlil Jakub Kleindienst. Podle jeho slov bude možné zaplatit třeba jen jednu korunu, pokud bude parkování odpovídat tak nízkému časovému úseku. Čtvrthodinka, za kterou už se dá nakoupit, vyjde řidiče na pětikorunu. "Myslím, že jsme nastavili rozumné taxy," dodal novostrašecký starosta.

Radní stanovili také výjimky z poplatků za parkování. Ty se týkají například vozidel státního dozoru nad pozemními komunikacemi, vozidel zabezpečujících výkon činnosti zvláštních povinností, pohotovostních vozidel, služebních vozidel městského úřadu, provozovatele parkovišť, soukromých vozidel pracovníků městského úřadu a provozovatele parkovišť používaná pro služební účely. Zajímavá je také doba, po kterou se parkování platí. Na rozdíl od většiny měst, kde platba končí úderem 18. hodiny, poběží parkovací hodiny denně od 8 do 5. hodiny ranní.

A jaký mají názor na parkování na náměstí podnikatelé, kteří zde provozují svoji živnost? "Jediné, co město zpoplatněním parkování dosáhne, že to tu bude vypadat jako ve Třtici na návsi - úplně mrtvo," říká Radka Bünterová, která provozuje na náměstí trafiku a nyní je na mateřské dovolené. "Radní argumentují tím, že město potřebuje peníze, ale takhle se přece peníze nevydělávají. Vadí mi, že výší poplatků srovnávají Strašecí s Rakovníkem, ale to je nesmysl, protože sem jezdí nakupovat jen pár lidí z vesnic a pohyb je tu maximálně v pátek a v sobotu dopoledne. Navíc na úřadě si na veškerá vozidla udělali výjimky, ale my musíme za všechna naše auta platit, ať už je to prodavačka, která jezdí denně do práce, návštěva nebo prarodiče. Když přijedou na tři hodiny za vnoučaty, budou platit 60 korun?" lamentuje podnikatelka, která současně na náměstí bydlí.

Podle ní chtěli podnikatelé nejdříve sepsat proti parkovnému petici, ale obávali se malé podpory ostatních lidí. Radka Bünterová v tomto směru kritizuje i špatnou spolupráci s městem. "Několikrát jsme se proti poplatkům jako podnikatelé z náměstí ohradili, ale protože naše argumenty neměly náležitou úřední formu, skončily v koši," uzavírá Radka Bünterová.

Tomáš Bednařík, Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.