* Otevřený dopis „ještě starostovi“

Vážený pane Nejdle, ještě starosto města Rakovníka. Je až s podivem, jak lehkomyslně zachází rada města s penězi nás spoluobčanů, kdy paní tajemnice rozhodne a rada opakuje, aniž by jeden jak druhý přemýšlel. Takže pro ty nechápavé opakuji: Paní tajemnice a ostatní, denně se na našich komunikacích odehrává spousta dopravních nehod, které jsou v nemalé míře způsobeny nedostatečnou zrakovou ostrostí řidičů. Bohužel neexistuje zákon, tak jako u motorových vozidel technická, na povinnou zkoušku zraku od určitého věku. Jelikož vím z mé dlouholeté praxe o velkých nedostatcích zrakového vjemu u řidičů, snažím se veškerými mně dostupnými prostředky toto zmírnit. Proto pořádám již léta bezplatné jarní a podzimní měření zraku a proto také mám na úřadě pro evidenci vozidel, kam přicházejí vesměs řidiči, vyvěšenu tabuli s nabídkou bezplatného vyšetření zrakové ostrosti a přesto, že to je služba obyvatelům, jsem ještě za tuto bezplatnou službu platil nájem, a ne malý. Vaším nesrozumitelným rozhodnutím přispějete v negativní formě k tomu, že počet nehod na našich komunikacích roste. Nehledě na to, že ještě ochuzujete městskou pokladnu o nájemné, které jsem bývalému vlastníku - státu, platil. Doufám, že jste ochotni toto platit z vlastní kapsy do pokladny města.

Vážený pane Nejdl, rado a ostatní, za pár měsíců máme komunální volby a bylo by již na čase, aby naše město vedl člověk, který je ekonomicky na výši, který rozumí podnikání a který opravdu podporuje rozvoj města, a ne supermarketů. Doufám, že voliči si již uvědomí, že ošetřující lékař, učitel či horník nemusí být pro vedení města vždy to nejlepší.

Ty tabule nabízející mé služby jsem na Vaše ultimátum odstranil a těch pár měsíců počkám, až město Rakovník bude mít po volbách rozumnější vedení.

Zdeněk Renc, Diplomovaný oční optik a optometrista

* dopis čtenáře

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.