Otázka pro Martina Kupku, tiskového mluvčího Středočeského kraje

Je pravda, že na účtech rakovnické nemocnice byly v okamžiku převodu zařízení na nového majitele částky ve výši 10 miliónů korun jako jakási rozpočtová rezerva a další v objemu 36,5 miliónu korun jako investiční prostředky na plánovanou rekonstrukci v areálu?

Abych mohl odpovědět na vaši otázku, požádal jsem o prověření zmíněných finančních pohybů příbramskou oblastní nemocnici. Ta spolu s předchozím vedením rakovnické nemocnice připravovala všechny podklady pro soutěž, včetně finančních bilancí. Částky, o nichž se diskutuje, tyto bilance zahrnovaly. Stejně jako pro Rakovník platí pro všechny ostatní převáděné nemocnice, že v každém okamžiku jsou zatíženy nějakou sumou pohledávek a nějakou sumou závazků. K poslednímu červnovému dni se na nové nabyvatele převedlo vše - závazky i pohledávky a spolu s nimi i aktuální zůstatek na účtech. Nominální hodnota zůstatku na účtech není sama o sobě příliš vypovídajícím a podstatným údajem. Klíčový je zmíněný poměr závazků a pohledávek. Noví nabyvatelé například musejí nedlouho po převodu nemocnic vyplácet mzdy všem zaměstnancům za předcházející období. Musejí splácet faktury dodavatelům energií, léků a zdravotnického materiálu. Jedná se přitom o částky v řádech miliónů korun. Aby zůstala zachována kontinuita zdravotní péče, nic se nesmí zastavit. Finanční bilance, které byly jako součást informačních materiálů přístupné všem zájemcům, vypovídaly přesně o poměru závazků a pohledávek. Odchylka od skutečnosti by mohla být důvodem pro trestní stíhání těch, kteří zmíněné dokumenty připravovali. V případě rakovnické ani žádné jiné převáděné nemocnice nemáme informace, že by k takovým odchylkám došlo. Musím tedy důvěryhodně odmítnout pochybnosti o nesprávnosti či nezákonnosti finančních transakcí spojených s převodem rakovnické nemocnice.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.