Opravy z vlastních zdrojů

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Vzhledem ke špatnému technickému stavu některých komunikací a na základě plánu jejich oprav předložila rada města zastupitelstvu návrh na opravy a investice do komunikací z vlastních zdrojů.

Jde o přeložku autobusové zastávky u Isi­dora, kde její úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zkvalitnění dopravy, a o opravu chodníku v ulici Palackého (od jídelny směrem k Nádražní ulici) a zároveň vybudování nového chodníku přes Tyršovo náměstí. Poslední akcí je oprava povrchu komunikace 1. máje. „Tam by se zavalily výkopy hyzdící ulici, která je po dešti nesjízdná a TS tam neustále opravují díry,“ vysvětlil Štefan Podhorec, jednatel TS, s.r.o. „V navržených případech není čas vyčkávat s realizací oprav vzhledem k technickému stavu komunikací i k tomu, že v současné době nejsou k dispozici žádné dotační tituly.“ Dotační tituly EU na opravy místních komunikací s největší pravděpodobností nebudou vypsány do konce plánovacího období, tj. do konce roku 2013. Celkový rozsah plánované investice je 2 milióny korun.

„Jde o záležitosti, které chceme zrealizovat v letošním roce. Zastávka u Isidora byla plánována v rámci ROP, ale protože její přeložku cítíme jako potřebnou, rozhodli jsme se pro urychlení. Předpokládáme, že investici bude možné zpětně zahrnout do celkového objemu této žádosti, který byl kolem 5,5 miliónů korun,“ vysvětluje starosta Pavel Vaic.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.