Opozice se stěhováním nesouhlasí

V uplynulých dnech byla v tisku uveřejněna zpráva, že město Nové Strašecí chce nechat v ekonomické zóně severozápad postavit celou novou čtvrť a mimo jiné i novou školu.

Rádi bychom se pozastavili u výstavby školy. Telefonicky jsme si ověřili u pana starosty Ročka, že je tomu skutečně tak a někdy v budoucnu se zde počítá i s výstavbou nové školy.

Jedná se o velmi problematický plán. Nedovedeme si představit každodenní dopravu stovek dětí přes celé město. Na tento dotaz pan starosta odpověděl, že by jezdily do uvedené zóny školní žluté autobusy. To by přineslo obrovské náklady a obrovské špičkové dopravní zatížení města. Je zřejmé, že do nové lokality, kde by měla škola stát, by museli jezdit autem nebo autobusem téměř všichni. Do té stávající chodí většina pěšky. Na to nemusí být člověk ani tak chytrý jako páťák, aby to pochopil.

Nedovedeme si představit náměstí města bez funkční historické budovy školy, která tam stojí již více než sto let, kterou většina z nás navštěvovala, a nechápeme, proč o takové změně vůbec někdo uvažuje. A už vůbec si nedovedeme představit, kde na to vzít peníze, když město má podle schváleného rozpočtu na letošní rok v investicích pouze 1 milión Kč a podle schváleného zásobníků projektů činí vnitřní zadluženost řádově 400 miliónů korun.

Myslíme si, že plány na výstavbu školy překračují zadání změny územního plánu schválené přes odpor opozice zastupitelstvem města 21. 12. 2006. Tam není takto významná změna vůbec avizována. Celá změna územního plánu je připravována úzkou skupinou lidí, nejedná o nich podle zápisů z jednání ani rada města a zprávy v tisku vzbuzují velkou skepsi a podezření, o co a komu vlastně jde.

Myslíme si, že by pan starosta měl zveřejnit stav příprav změny územního plánu a svolat k této věci veřejné jednání zastupitelstva. Naším příspěvkem chceme nastartovat veřejnou diskusi o tomto tématu.

Pavel Kotyk a Jan Bechyně,

zastupitelé města Nové Strašecí

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.