Okresní pečovatelská služba založena

NOVÉ STRAŠECÍ. Poslední jednání zastupitelstva města Nové Strašecí zodpovědělo otázku, jak bude vypadat po 1. ledna 2007 péče o seniory. Jak známo, k 31. prosinci 2006 zruší Středočeský kraj Středisko sociálních služeb Rakovník, které v současné době (s výjimkou města Rakovníka, které má svoji pečovatelskou službu) péči o seniory v domech s pečovatelskou službou i v terénu zajišťuje.

"Zavázali jsme se, že od 1. ledna péči o seniory převezmeme. A to nejen v Novém Strašecí, ale i v ostatních obcích okresu, které o to projeví zájem. Už delší dobu jednáme se starosty obcí Řevničov, Lány, Křivoklát, Roztoky, Čistá a dalšími," uvedl novostrašecký starosta Jakub Kleindienst. Aby mohla být péče realizována a od kraje získán převodem majetek zanikajícího Střediska sociálních služeb Rakovník včetně 50 procentní dotace na provoz v roce 2007, musí být zřízena obecně prospěšná společnost, která pečovatelskou činnost převezme. "Nazvali jsme ji Okresní pečovatelská služba se sídlem v Novém Strašecí a řídit ji bude správní a dozorčí rada. Správní rada pak jmenuje ředitele obecně prospěšné společnosti. Je jasné, že obce, které se k nám připojí a v nichž budeme péči o seniory zajišťovat, budou na své občany přispívat stanovenou finanční částkou," vysvětlil Kleindienst. Zastupitelé pak založení Okresní pečovatelské služby, o.p.s. schválili a vyslovili souhlas také s obsazením správní a dozorčí rady. Ty budou pracovat ve složení Jakub Kleindienst, Jiří Tláskal, Václav Horáček (správní rada) a Vilém Žák, Jitka Čížková, Helena Rubličová (dozorčí rada). Na post ředitelky bude pravděpodobně jmenována stávající ředitelka SSS Rakovník Jana Pavlíčková. "Má s prací pečovatelské služby největší zkušenosti, tak bude pro rozjezd obecně prospěšné společnosti tou nejvhodnější osobou," podotkl starosta Kleindienst.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.