„Chceme ovládnout trh s nájemným,“ prohlásil starosta Kleindienst

„Okresák“ bude patřit městu

NOVÉ STRAŠECÍ. Nejožehavějším tématem posledního zasedání zastupitelstva Nového Strašecí se stalo odkoupení bývalého okresního domu. Město tak vyřeší problém s umístěním městské policie (MP) a získá strategickou budovu do svého majetku.

Významná část někdejší okresní expozitury byla městu nabídnuta k odprodeji od manželů Volfových za částku 4 125 000 korun s možností úhrady ve čtyřech ročních splátkách. Nákupem domu by město vyřešilo přestěhování městské policie ze současných nevyhovujících prostor. Ta by navíc sídlila v těsném sousedství Policie ČR (PČR), což je předpoklad pro zvýšení akceschopnosti obou složek. Součástí prodeje je nejen zastavěná plocha, ale i nádvoří a okolí před budovou.

Oponentem k tomuto kroku města se stal zastupitel Jan Bechyně. "Když jsem sepsal klady a zápory této koupě, tak jednoznačně převažují zápory," řekl Bechyně. Jako nepřiměřená se mu jeví zejména částka, která poslouží pouze k vyřešení nevyhovujících prostor městské policie. Proti koupi podle něj hovoří i stáří, statika a celkový stav budovy, která bude vyžadovat další investice.

Jako možné východisko Bechyně navrhuje okresní dům nekupovat a řešit přemístění MP například do domu čp. 533 v Jungmannově ulici nebo budovy pojišťovny. v úvahu přichází i budova NKC a polikliniky. v závěru svého vystoupení Bechyně apeloval hlavně na absenci podrobnější studie a informací ohledně této investice.

Na vystoupení reagoval starosta Kleindienst a postupně vyvrátil všechny Bechyněho argumenty. Upozornil, že již nájem, který zde platí ročně PČR, je 500 tisíc korun a za čtyři roky z něj město splatí polovinu budovy. "Chceme ve městě ovládnout trh s nájemným. Město bude do budoucna potřebovat jiné příjmy, než je pouhá daňová výtěžnost," zdůraznil starosta Kleindiest. To je při současném zatěžování rozpočtu města zcela zásadní věc a týká se i ovládnutí trhu s pozemky. Podle starosty jsou nájemné a pozemky jedinými komoditami, na kterých může město vydělávat.

Koupi okresního domu podpořil i Václav Pavlík a Josef Možkovský. Podle něj je povinností města mít na zřeteli všechny stavební dominanty a významné budovy města. "Nerad bych viděl, aby někdo ve městě řešil osud budov, jako je škola, stará radnice, dnešní kulturní centrum, a já sem počítám i starý okresák," uzavřel Možkovský.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.