Odvolání Kotyka s Bertelsmannem nesouvisí

NOVÉ STRAŠECÍ (slv). v uplynulém týdnu vydal starosta města Jakub Kleindienst oficiální vyjádření k odvolání bývalého místostarosty Petra Kotyka.

"Záměr společnosti Bertelsmann absolutně nesouvisí s odvoláním pana Kotyka z funkce místostarosty. Pan Kotyk tuto kauzu cíleně využívá na svoji obranu. Celá rada byla se záměrem společnosti Bertelsmann seznámena v lednu roku 2004. Rada včetně pana Kotyka pověřila starostu a tajemníka jednáním se společností Bertelsmann a vlastníky pozemků. v poslední době pan Kotyk svévolně a bez pověření rady začal podnikat vlastní kroky a tím nejen narušil průběh jednání, ale značně znevýhodnil pozici města. Vzhledem ke stále probíhajícím jednáním se v této době nebudeme dále vyjadřovat, neboť každá další medializace ohrožuje výše uvedený záměr," píše Kleindienst a upozorňuje, že Kotyk si ve svých publikovaných vyjádřeních mnohdy protiřečí.

"O chápání demokratických principů při správě a řízení města svědčí například výrok uvedený v týdeníku Raport: ... pan starosta Kleindienst je úplně mimo i s výše uvedenými radními (Dolejšek, Pavlík, Faltýn a Drvota) - já nejsem jejich podřízený! Já jsem zastupitel občanů! Svobodný, svéprávný a myslící! Sám volím postupy, formy a jednání vedoucí k plnění našeho volebního programu...'. Jistě si dovedete představit, jaký by nastal chaos, kdyby se každý zastupitel choval stejným způsobem," pokračuje Kleindienst.

"Přesto bychom rádi panu Kotykovi za všechno dobré, co pro město za svého působení udělal, poděkovali. Řadu věcí viděl jiným pohledem a jistě v budoucnu na některé jeho myšlenky navážeme," uzavírá starosta.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.