Město nepovolilo firmě uklidit haldy, rozšířit parkoviště a vysadit zeleň!

Odejde Croy z Rakovníka?

RAKOVNÍK. Také město Rakovník má nyní podobný problém jako Nové Strašecí s firmou Bertelsmann. Zastupitelstvo na své poslední schůzi odmítlo zahájit projednávání změny územního plánu. Změna byla nutná pro další rozvoj firmy Croy, která v Rakovníku působí již dvanáct let a patří k nejvýznamnějším podnikatelským subjektům v regionu. Nyní uvažuje v krajním případě i o tom, že bude muset z města odejít.

"Lidé, kteří se na zastupitelstvu k věci vyjadřovali, zejména pan Ludačka a paní Hajná, urazili pana Croye, který si to absolutně nezaslouží. To je jedna stránka věci. Dále je tu skutečnost, že zastupitelé se nechali ovlivnit lživými a emotivními výstupy a svým rozhodnutím zablokovali další rozvoj naší firmy. To musíme respektovat, ale zatím to nevidíme až tak katastrofálně, protože zastupitelé nebyli o věci dostatečně informováni. Proto je chceme znovu oslovit a pokusit se o věci ještě jednou jednat," vysvětluje jednatel a obchodní ředitel firmy Ing. Ladislav Vybíral.

Jednatel připomíná, že firma koupila první pozemek od města v roce 1992. Předkládá kupní smlouvu, v niž je uvedeno, že pozemky se kupují za účelem výstavby prodejního a servisního areálu. v té době ještě neexistoval územní plán a od archivu až k budoucímu obchvatu nebyla plánovaná žádná bytová zástavba. "My jsme tu začínali jako první investor. Postupně jsme si dokoupili další pozemky a realizovali první etapu. Tou bylo zasíťování pozemků. v té době se už začali objevovat další zájemci. Nikdo z obyvatel lokality ale nemůže říct, že nevěděl, že tady firma Croy bude. Pokud to tvrdí, může to být tím, že mu prodávající o nás neřekl. Pokud byl někdo podveden, my jsme ho nepodvedli. Iniciátorem bytové výstavby byla tehdy firma Koreka, zastupovaná mimo jiné i panem Hajným. My jsme s touto firmou přišli do kontaktu poprvé v době, kdy už jsme měli územní rozhodnutí na výstavbu areálu. v lednu 1995 jsme se dokonce zúčastnili koordinační schůzky s firmou Koreka, stavební firmou Rastav a ing. Křižákem ohledně sítí pro celou lokalitu. Zápis máme samozřejmě k dispozici. Následuje stavební povolení na první etapu, které nám bylo vydáno 16. června 1995. Druhá etapa, tedy výstavba stávajícího areálu, započala v roce 1998," rekapituluje Vybíral.

A co vlastně firma Croy hodlá vybudovat ve třetí etapě, kterou město zamítlo? "Třetí etapa byla od počátku uvažována jako dokončovací. Obsahuje likvidaci zbylé zeminy, doplnění odstavných ploch, jejich oplocení a další ozelenění areálu. v území, na které žádáme změnu územního plánu, nikdy nebyly projektovány žádné další haly. Novou halu hodláme vybudovat za stávající budovou. v těchto dnech jsme podepsali dealerskou smlouvu na dodávkové a lehké nákladní automobily. Abychom dostáli svým závazkům, potřebujeme rozšířit počet servisních míst. Pro to ale není potřeba změnu územního plánu. Hala bude stát v zákrytu té stávající. Proto ani nezastíní další domy či parcely. Nyní zaměstnáváme 33 zaměstnanců, do dvou let by jich mělo být o 25 více. Nechceme měnit charakter služeb, ale spíše zvětšit počet servisních míst. Podotýkám, že k těmto vozidlům se chodí s počítačem, a nikoliv ve špinavých montérkách a s kladivem o půlnoci, jak tvrdí pan Ludačka. Noční provoz tedy u nás nepřichází v úvahu. Servisní práce končí v 17 hodin, výjimečně se může stát, že se tu ještě ve 22 hodin svítí, ale rozhodně tu neprobíhají hlučné práce.

Pokud bude město trvat na tom, že nepovolí změnu územního plánu, existuje krajní možnost, že budeme muset Rakovník opustit. Pokud bychom se s městem nedohodli, bude následovat varianta b. To znamená vykoupení pozemků směrem k dálnici. První kroky už jsme udělali, podmínky, které bychom tak získali, by byly možná i výhodnější, ale samotná realizace samozřejmě dražší. Tento areál bychom provozovali tak dlouho, jak by to šlo stávající podobě, ale postupně bychom celé sídlo přesunuli do místa, kde by nám nikdo nebránil v dalším rozvoji, uzavírá Vybíral.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.