Od září do škol zadarmo

PRAHA. Předvolební slib současného vedení Středočeského kraje, že umožní žákům a studentům dojíždění do základních a středních škol zdarma, začíná dostávat reálnou podobu. Rada kraje již schválila metodický pokyn, na jehož základě získají žáci a studenti průkaz, který je opravňuje využívat bezplatně autobusovou a železniční přepravu z místa trvalého bydliště do školy nebo učiliště. Podmínkou je, že obojí se musí nacházet na území Středočeského kraje.

„Získání průkazu je jednoduché. Žák nebo student, jehož věk se pohybuje mezi 6 až 19 lety, přinese osobně na studijní oddělení popřípadě jiné kontaktní místo školy vyplněný formulář Potvrzení o studiu – Žákovské jízdné zdarma. Pracovník školy zkontroluje úplnost údajů, ty ověří a jejich správnost potvrdí razítkem školy a svým podpisem. Formulář pak vrátí žadateli,“ vysvětluje mluvčí kraje Berill Mascheková.“

Tiskopis formuláře si budou moci studenti a žáci vyzvednout v informačních kancelářích u vybraných dopravců nebo stáhnout na internetu. Pro okres Rakovník kraj vytipoval informační kancelář společnosti Anexia, s.r.o., která sídlí na autobusovém nádraží.

Ne každý žák a student však průkazku na bezplatné jízdné získá. „Na průkaz nemá nárok žák a student, pokud jeho trvalé bydliště není na území Středočeského kraje, místo výuky se nachází mimo kraj, když překročil věkovou hranici 19 let, nebo ve formuláři nejsou vyplněny veškeré požadované údaje či jsou přepsány, přemazány apod.,“ vypočítává náměstek středočeského hejtmana pro oblast dopravy Robin Povšík. Bezplatná přeprava se také nevztahuje na studenty vysokých škol.

Zajímavé jsou i technické parametry přepravy. Ta bude poskytována po všechny dny v týdnu v průběhu školního roku. Naopak nárok na bezplatnou přepravu nebude platit v období prázdnin. Bezplatná přeprava nebude možná na linkách městské autobusové dopravy, ani na příměstských linkách. Dále nebude poskytována na dálkových linkách a ve vlacích vyšší kvality.

„Středočeský kraj sestaví seznam autobusových linek, na kterých bude možno uplatnit žákovské jízdné zdarma. To bude realizováno prostřednictvím jednotlivých jízdenek a časových kupónů. Průkazy budou žákům a studentům k dispozici nejpozději v druhé polovině srpna,“ doplnil náměstek Povšík.

Na otázku, z čeho bude jízdné dopravním společnostem hrazeno, odpověděl náměstek hejtmana a senátor Marcel Chládek: „Vše bude hrazeno z rozpočtu kraje. Předpokládáme, že za žákovské jízdné ročně zaplatíme asi 260 miliónů korun. A kde tyto peníze vezmeme? Každé politické vedení kraje má své priority. My jsme voličům slíbili, že budeme hradit třicetikorunový poplatek za léky a zajistíme dětem dopravu do škol zdarma. Navíc si musíme uvědomit, že až dosud kraj dotoval žákovské jízdné zhruba 40 procenty, takže fakticky jde o nárůst 60 procent,“ vysvětlil Marcel Chládek.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.