Ocenění pedagogů a sportovců

NOVÉ STRAŠECÍ. V souvislosti se svatováclavskými oslavami se v Novém Strašecí opět předávala vyznamenání a ocenění občanům, kteří se významnou měrou podílejí na rozvoji města či šíření jeho dobrého jména.

Vyznamenání Zlaté W krále Vladislava II. III. třídy udělila městská rada dvěma ženám. Za zásluhy v pedagogické práci ocenila Bělu Křížovou, která více jak 37 let vykonávala funkci učitelky a ředitelky MŠ v Hliništích, zasloužila se o rozvoj mateřského školství ve městě, zaměřovala se na zdravotně hendikepované děti a je autorkou programu Zdravá mateřská škola. Druhou oceněnou ženou je Věra Hrubešová. Ocenění za zásluhy o rozvoj města bylo předáno ženě, která před čtyřmi lety založila projekt celoživotního vzdělávání a cyklus přednášek a seminářů Cesty ke zdraví, které se těší velkému zájmu občanů.

Dále byly uděleny čtyři pamětní plakety města s právem nosit zlaté W. Za zásluhy v pedagogické práci byli oceněni Jaroslava Řepková a František Šlajchrt. Pod jejich vedením se žáci základní školy každoročně umisťovali na předních místech v předmětových olympiádách. Bez ocenění nezůstal ani sport. Za významné sportovní úspěchy si odnesl plaketu Jiří Veselý, trenér A mužstvo dospělých Hokejbalového klubu TJ Sokol Nové Strašecí. Obdobné ocenění získal i mladý hokejbalista Martin Wittmayer, který byl v letošním roce vybrán do reprezentačního výběru ČR dvacetiletých hráčů pro mistrovství světa v hokejbale dvacítek, kde česká reprezentace dosáhla 4. místa.

Za významné sportovní úspěchy a vzornou reprezentaci města udělila rada pamětní plaketu celému Hokejbalovému klubu TJ Sokol Nové Strašecí. V sezóně 2007 – 2008 se hokejbalové A mužstvo dospělých stalo nováčkem nejvyšší republikové soutěže, kde v základní části obsadili 5. místo. Mužstvo dospělých si zasloužilo i uznání za mimosportovní brigádnickou činnost a za cílevědomou práci s mládeží. Ocenění převzal předseda klubu Kamil Černý.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.