Obtížná Cesta domů

To, co jinde funguje zcela běžně, je v Rakovníku velmi obtížné uskutečňovat. "Nemocnice ani praktičtí lékaři nám nejsou až na několik výjimek příliš nakloněni. Což je trochu problém, protože tato péče je jimi ordinována a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou," popisuje současnou situaci jedna z majitelek agentury Šárka Novotná.

Vlažně se k celé aktivitě staví i rakovnická nemocnice. "Nemůžeme být prostředníkem mezi lékaři a domácí zdravotní péčí. Rakovník je vesnický okres a situace je zde trochu jiná, než v jiných oblastech. I LDN u nás funguje trochu jinak, než je obvyklé," vysvětluje ředitel NsP Ing. Michal Stehlík.

V pondělí 4. června pozvaly obě majitelky na setkání zástupce města a oddělení pro staré a zdravotně postižené občany. Seznámily zde starostu Zděnka Nejdla a místostarostu Jana Šváchu s problémy zavádění této služby na Rakovnicku. Den otevřených dveří chtějí uspořádat v co nejbližší době i pro občany, kteří by o službu měli zájem a chtějí se informovat o všech možnostech. Blíže o domácí zdravotní péči v některém z příštích čísel.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.