Nový Dvůr sepsal petici: Pískovnu nechce!

CHRÁŠŤANY/NOVÝ DVŮR. v uplynulých dnech byla na obecní úřad v Chrášťanech doručena petice proti vybudování pískovny v blízkosti Nového Dvora. Novodvorští občané v ní vyčítají zastupitelům, že nesplnili svoje základní poslání: hájit zájmy občanů a daňových poplatníků.

"Petici podepsalo více než sedmdesát občanů, kteří nesouhlasí s otevřením pískovny. Očekáváme, že se obecní úřad v Chrášťanech do lhůty dané zákonem k petici vyjádří," řekl nám člen petičního výboru Václav Procházka.

V petici poukazují novodvorští zejména na rozpory v technické zprávě (TZ), kterou zpracovala firma Moravskoslezský holding (MSH). Například, že navrhovaná pískovna je pouhých 70 m od zastavěného území a ne 1500, jak stojí v TZ. Dále že provoz těžebních strojů a automobilů neúměrně zatíží lokalitu hlukem, prašností a výfukovými plyny, což už v současné době činí i komunikace Praha Karlovy Vary, ze které má být navíc dálnice. Trnem v oku novodvorských je i okolnost, že k zajištění cest bude nutno vykácet velkou část lesa, a ničení fauny a flóry Chrášťanského potoka. Vadí jim i těžké kovy a radioaktivita, které se budou kumulovat v akumulační nádrži v k. ú Nesuchyně.

O vyjádření k těmto výtkám jsme požádali Pavla Josefuse z MSH. Podle něj poskytuje technická zpráva pouze základní informace o investičním záměru a zájmovém území jak pro investora, tak obce a další dotčené orgány. "Jedná se o vstupní dokument, který bude dopracováván a zpřesňován na základě dalších průzkumů. Již nyní lze na základě provedených zkoumání říci, že z pohledu zákonem chráněných zájmů není známá skutečnost, kvůli které by nemohl být investiční záměr realizován," míní Pavel Josefus a v podstatě vyvrací veškeré připomínky občanů v petici.

"Petici jsme obdrželi a o vyjádření k výtkám týkajících se technické zprávy jsme požádali zástupce Moravskoslezkému holdingu. Ze zákona se do třiceti dnů vyjádříme i k věcem, které se v petici týkají zastupitelů a obecního úřadu," řekla nám k převzetí petice starostka Chrášťan Jana Tlapáková.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.