Novou školu plánují na okraji města

NOVÉ STRAŠECÍ. V současné době je v novém Strašecí diskutována otázka budoucího přestěhování základní školy a školky, které by podle připravovaného územního plánu měly být umístěny do nově vznikající severozápadní zóny. Územní plán, který pro město Nové Strašecí připravuje pražská firma Archis, bude navazovat na plán rozvoje Středočeského kraje. Pokud má město získat významné dotace, je třeba, aby byl plán města v souladu se strategickými záměry kraje.

Aby firma Archis mohla plán dokončit, je zapotřebí vytvořit generel tohoto území. Jedná se o severozápadní část města - bývalou průmyslovou zónu. "Dnes tomuto území říkáme ekonomická zóna a toto označení je v souladu se záměrem Středočeského kraje," vysvětluje starosta Nového Strašecí Miroslav Roček.

O část pozemku projevila zájem Česká zemědělská univerzita, která zde chce umístit svá zařízení. "V současné době s nimi jednáme, mají doložit své projekční představy a náplně, které budou do generelu zapracovány," pokračuje starosta. "Vše probíhá v součinnosti, tak jak budeme získávat informace, budeme připravovat dokončení územního plánu. Naším cílem je v únoru 2008 plán schválit a předložit k realizaci. Harmonogram je zatím dodržován."

Do této plochy by měly být začleněny významné součásti města. "Perspektivně počítáme s přemístěním základní i mateřské školy, bude tam sportovní areál včetně haly, multifunkční plocha, autobusové stání, parkovací plochy, areál technických služeb, hasičská zbrojnice, zóny bydlení, a to ve po konzultaci s odborníky. Jde o to, aby se město mohlo dále perspektivně rozvíjet," podotkl starosta."

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.