Nová přestupková komise

NOVÉ STRAŠECÍ. Až dosud vyřizovala spory a přestupky občanů novostrašeckého regionu přestupková komise, kterou rada města zřídila v červenci loňského roku na základě zákona o obcích. To už je ale dnes minulost. Na návrh tajemníka MěÚ JUDr. Jiřího Tláskala rada dne 1. července tuto komisi zrušila a uložila starostovi města, aby bezodkladně zřídil novou komisi pro projednávání přestupků ve smyslu zákona o přestupcích.

"Radu města k tomuto kroku vedly dva důvody. Za prvé stará přestupková komise, v níž byla zapisovatelkou Martina Tothová, která v září odchází z radnice na vysokoškolská studia, neodpovídala požadovaným standardům a splňovala svoji funkci jen částečně," vysvětluje starosta Jakub Kleindienst. "Druhým důvodem je značný nárůst přestupků, protože pod správní obvod města Nové Strašecí spadá 15 dalších obcí. Proto chceme vytvořit dva až tři přestupkové senáty se zapisovatelkami Zlatuší Duškovou a Hanou Papežovou. Každý senát bude mít svého předsedu a jednotlivé případy se mezi ně budou rozdělovat," pokračuje starosta a dodává, že komise, ustanovená podle zákona o přestupcích, má po právní stránce mnohem čistší formu. Komise bude spadat do pravomoci starosty, její členové ale budou muset skládat slib před zastupitelstvem.

Podle Jakuba Kleindiensta je celá přestupková agenda velmi ztrátová. Pokud se do roka od spáchání přestupku komisi podaří případ dořešit, může viníkovi uložit správní poplatek v rozmezí od 500 do 1 000 Kč a jeden ze tří druhů trestů - domluva, napomenutí a peněžitý trest. Pokud se tak nestane, je přestupek promlčený. "Proto chceme, aby se celý proces urychlil a promlčených případů bylo co nejméně," doplňuje starosta. Nejčastějšími delikty, které musí přestupková komise řešit, je narušování veřejného pořádku, neurovnané sousedské vztahy, krádeže, rvačky a poškozování veřejného majetku.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.