Nemocnice má „místo na slunci“

RAKOVNÍK. Schůzka představitelů Svazku měst a obcí Rakovnicka a vedoucích pracovníků Středočeského kraje v oblasti zdravotnictví proběhla za přítomnosti některých rakovnických zastupitelů, ředitele NsP Rakovník Ing. Michala Stehlíka a člena rady Středočeského kraje Ing. Viléma Žáka v pondělí 10. května ve Wintrově síni rakovnické radnice.

Cílem této schůzky bylo vysvětlit dopad koncepce zdravotnictví Středočeského kraje na okres Rakovník a zejména pak na další fungování nemocnice.

Náměstek hejtmana Středočeského kraje Ing. Josef Kantůrek uvedl, že kraj měl zájem a potřebu vytvořit koncepci zdravotnictví Středočeského kraje i přes absenci koncepce národní a pražské. Předeslal, že středočeská koncepce je "živý" materiál, který bude pružně reagovat jak na potřeby území, tak na legislativní změny v oblasti zdravotnictví. Dokument vznikl také za účelem řešení tvorby investičních zdrojů na obnovu nemocnic, které je nezbytné usměrňovat podle reálných potřeb v území. k další existenci NsP Rakovník Ing. Josef Kantůrek uvedl, že tato nemocnice má své opodstatnění mezi dalšími zdravotnickými zařízeními v regionu a bude kladen důraz na management nemocnice, aby její hospodaření bylo vedeno v kladných číslech, za předpokladu dodržení poskytování kvalitní zdravotní péče.

Vedoucí odboru zdravotnictví KÚ Středočeského kraje Ing. Miroslav Petrík doplnil, že zájem o další existenci NsP Rakovník dokazuje i přidělení 8 lůžek OCHRIP, jako jediné nemocnici v této části území kraje. "Je předpokladem, že NsP Rakovník bude mít nadále základní nemocniční oddělení a kromě toho se počítá i s tím, že management nemocnice bude mít snahu prosadit se "na trhu" i nad rámec základní zdravotní péče. Jednoznačně není v zájmu kraje nemocnici v Rakovníku uzavřít a lékařskou nemocniční péči v regionu redukovat," řekl Petrík a dodal, že v příštím období mají existenci a strukturu uspořádání nemocnic v rukou jejich ředitelé a management. Základními sledovanými ukazateli při hodnocení nemocnic krajem bude vyrovnaný rozpočet a kvalitní zdravotnická péče v regionu.

Ředitel územního střediska ZZS Středočeského kraje MUDr. Robert Zelenák nastínil přítomným další vývoj v uspořádání zdravotnické záchranné služby. Připravované změny mají cíleně přispět na poskytování lepších programů na tomto úseku a ke zlepšování dosažitelnosti ZZS.

Ing. Michal Stehlík informoval o stavu hospodaření NsP Rakovník (ztráta za rok 2003 2,3 mil. Kč znamená podstatné snížení zadluženosti nemocnice), prakticky bylo dosaženo smazání vnějšího dluhu nemocnice, která má nyní vnitřní zadluženost v investicích (celkově přes 60 mil. Kč, ročně odpisy ve výši 13 mil. Kč). Nemocnice je schopna vydělat si na provoz, na investicích je však závislá na podpoře kraje - z jeho zdrojů v posledním období obdržela na investice 2,4 mil. Kč. Co se týče vývoje, vyslovil ředitel optimistický předpoklad, i když je systém oceňování výkonů nevýhodný ve srovnání s privátními lékaři.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.