Od 1. ledna 2006 může mít „špitál“ nového majitele

Nemocnice do prodeje nebo pronájmu

RAKOVNÍK. k prodeji nebo pronájmu bude nabídnuta Nemocnice s poliklinikou v Rakovníku. Rozhodlo o tom zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 27. června, kde jednalo o budoucnosti zdravotnických zařízení v kraji. Zároveň odsouhlasilo další kroky jejich transformace včetně poskytovaných a zajišťovaných služeb podle Koncepce zdravotnictví Středočeského kraje.

Vedle rakovnické nemocnice bude nabídnuto k prodeji nebo k pronájmu dalších jedenáct nemocnic a zdravotnických zařízení. Zastupitelé rozhodli, že budou vyhlášeny veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebo prodeji uvedených zařízení. Lhůta pro podávání nabídek je stanovena na 60 dní ode dne vyhlášení soutěže a od zveřejnění záměru. Nejvýhodnější návrh o uzavření smlouvy bude předložen zastupitelstvu k odsouhlasení. "Teprve na základě předložených nabídek rozhodneme, zda bude pro kraj výhodnější zařízení prodat, či pronajmout. Cílem tohoto kroku je vytvořit co nejrychleji příležitost pro obnovu a modernizaci většiny těchto zařízení. Kraj nemá prostředky na to, aby je vybavil novými přístroji a v řadě případů hradil i nezbytné rekonstrukce. Jsem přesvědčen, že budoucí nájemce či majitel bude mít zájem nabízet efektivním způsobem kvalitní zdravotní služby," uvedl hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl a dodal, že u dětských domovů a kojeneckých ústavů zůstane s ohledem na druh a způsob poskytované péče zachována stávající právní forma příspěvkových organizací.

Hejtman Petr Bendl také odpověděl na dopis rakovnického starosty Zdeňka Nejdla, vyvolaný usnesením zastupitelstva města Rakovníka, který projevil znepokojení nad situací v NsP vyvolanou anonymními dopisy a mediální kampaní, která vyvrcholila hloubkovou kontrolou krajského úřadu. "Údaje uváděné v anonymních dopisech a některých novinových článcích se nepotvrdily. Ti, kteří tyto informace šířili a poskytovali, pouze poškozovali pověst nemocnice a jejího vedení. Je tedy logické, že management nemocnice podal trestní oznámení na neznámého pachatele," uvedl v odpovědi hejtman a dodal, že pokažená pověst nemocnice by měla za následek odliv pacientů, což by pro nemocnici mělo nedozírné následky.

Podle Petra Bendla je řešení personálního obsazení primariátů plně v kompetenci ředitele nemocnice. Změny na těchto postech probíhají i jinde a jejich účelem je zkvalitnění poskytované zdravotní péče i ekonomická a personální stabilizace. "Výsledky hlasování výběrové komise jsou pro ředitele nemocnice pouze doporučující. Jak známo, primář chirurgie nebyl odvolán a nadále zůstává na svém postu," dodal hejtman.

Ředitel NsP Michal Stehlík soudí, že celá kampaň, která proběhla v několika vlnách, byla předčasným spuštěním "bitvy" o zprivatizování nemocnice a měla zdiskreditovat současné vedení. "Některé lobbistické skupiny nemohou překousnout, že se nám za poslední dva roky podařilo nemocnici ekonomicky stabilizovat, dostat ji z hlubokého finančního propadu, nastolit pořádek a zprůhlednit finanční toky. Chápu, že těm, kteří z nepořádku a nedůslednosti dříve profitovali, se tohle nelíbí. Proto vyvolali onu mediální kampaň a zatáhli do ní i lidi, kteří s celou záležitostí neměli původně nic společného," vysvětlil svůj pohled na pozadí jarních událostí ředitel Stehlík. Na dotaz našeho listu, co bude s nemocnicí po 1. lednu 2006, odpověděl: "Určitě bude fungovat ve stejném rozsahu služeb, ale nevím s kterým majitelem a v jaké právní formě. Nejspíš bude podáno několik projektů. Kolik a v jakém rozsahu, netuším. Projekt může podat i Svazek obcí nebo město," dodal Michal Stehlík.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.