Největší „svinčík“ je u letňáku

RAKOVNICKO. Zima to konečně vzdala. Sníh slezl, nepořádek vylezl. Města, obce i krajina volá po pořádném úklidu. O úklid komunikací i zelených ploch ve městě se starají především Údržba městských komunikací (ÚMK) a společnost Arborea. Uklízí se ale i podél silnic, které jsou v majetku kraje.

„Čištění místních komunikací na území města Rakovník bude prováděno od 1. 4. do 31. 10. podle plánu letní údržby,“ uvedl jednatel ÚMK Tomáš Bican. Tento plán počítá se třemi druhy čištění. „Extenzivní čištění proběhne jedenkrát po zimní údržbě komunikací, intenzivní dvakrát týdně a blokové po zónách jedenkrát měsíčně resp. jedenkrát za dva měsíce,“ vysvětlil vedoucí odboru správy majetku Ivo Žďánský. Podle jeho slov spočívá blokové čištění v kompletním úklidu vozovky a chodníku, včetně čištění dešťových vpustí a přilehlých zpevněných ploch. Vozovky a chodníky místních komunikací budou vyčištěny strojně. Od 1. dubna dojde i k odstranění posypového materiálu a dalších nečistot v celé šíři udržovaných komunikací.

Společnost Arborea už své pracovníky k úklidu vyslala v průběhu měsíce března. „Člověk těžko hledá slušná slova, kterými by stav některých zákoutí popsal. Tradičně největší nepořádek je kolem letního kina. Zdejší zákoutí zdobí četné výkaly, a to nejen psí, dále pet lahve, plechovky od piva, igelitové sáčky, láhve od alkoholu a dokonce i použité injekční stříkačky,“ říká pracovnice Arborei Šárka Hoblíková, která se úklidem zeleně zabývá už deset let. Svá nej prý mají i Čermákovy sady u pomníku Jana Husa, okolí integrované školy na Jirkově nebo sídliště na Bendovce. Co uklízet je i okolo základních škol, tady se vyskytují zejména pet lahve a obaly od pochutin. „Svá tajemství skrývají i nízké keřové skupiny, hlavně kolem chodníků. Jsou tam umně zastrkány a schovány pytlíky, petky, papírové kapesníčky, krabičky od cigaret,“ doplňuje Šárka Hoblíková. Naopak, podle jejího postřehu, je čisto třeba okolo MOA, v sídlištích Pod Václavem a Zdeňka Štěpánka, na Zátiší a zejména na Šamotce.

Do úklidu silničních příkopů už se pustila i SÚS Kladno, která spravuje silnice 2. a 3. třídy. „Úklid neprovádějí přímo naši pracovníci. Stejně jako další práce zadáváme i jarní úklid firmám, které ho pro nás zajišťují dodavatelsky. Z toho důvodu ani přesně nevíme, jaké množství odpadků se sesbírá. Co se týče druhu odpadu, tak jasně převládají PET lahve, igelitky a papíry, není ale výjimkou ani větší nepořádek, kterého se lidé zbavují úmyslně a odhazují ho v pytlích. Vše, co se u silnic sesbírá, se vozí na skládky,“ přibližuje František Frolík, provozní náměstek SÚS Kladno. Aktuálně se na Rakovnicku uklízí podél silnic z Rakovníka na Křivoklát a z Rakovníka na Čistou.

Jarní úklid tradičně čeká i řeku Berounku a cyklostezku Greenway Berounka-Střela. Akce Čistá Berounka se koná u příležitosti Dne Země 25. dubna. Greenway bude Obecně prospěšná společnost Rakovnicko uklízet 9. května. „Stejně jako loni budeme cyklostezku uklízet ve dvou partách. S úsekem z Rakovníka do Křivoklátu nám pomůžou studenti MOA, druhý úsek z Rakovníka do Jesenice budeme uklízet sami s rodinnými příslušníky a zájemci z veřejnosti. Kdybych měl loňské množství odpadu spočítat, tak se na cyklostezce vysbírala určitě jedna malá Avie. Nejobjemnější byla lednice, pneumatika od velkého stroje a koberce,“ říká Radomír Dvořák, ředitel Rakovnicko, o. p. s.

Tomáš Bednařík, Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.