Nedělní mši celebroval kardinál

RAKOVNÍK. Významná osobnost zavítala v neděli do Rakovníka. Naše okresní město navštívil u příležitosti letošního sloučení farností rakovnického vikariátu kardinál Miloslav Vlk. V kostele sv. Bartoloměje celebroval od devíti dopoledne mši a po jejím skončení ještě strávil zhruba půlhodinu povídáním s věřícími.

Na úvod nedělní bohoslužby vikář Jaroslav Kučera nejprve vysvětlil, čemu Rakovník vděčí za kardinálovu návštěvu. Od ledna již totiž není rakovnický vikariát rozdělen na šestadvacet farností, ale pouze na čtyři - Rakovník, Nové Strašecí, Petrovice a Zbečno. Sloučení je první změnou v rámci reorganizace Římskokatolické církve. Náš okres je prvním, kde sloučení proběhlo. "Po tomto organizačním zásahu jste si přál nás navštívit. Tak vás tu máme a jsme moc rádi, že vás tu máme," řekl vikář.

Kardinál pak na úvod připomněl, že je druhá neděle postní. Své kázání pak zahájil přiznáním, že kázání nemá rád. Ne však jeho obsah nebo význam, ale slovo samotné. "Kázání je slovo, které je takové nedobré. Máme ho spojeno spíš s vytýkáním či napomínáním. Vhodnější by bylo slovo poučení, společná rozmluva, protože bych chtěl, abyste uvažovali se mnou," uvedl kardinál Vlk.

Během bohoslužby bylo předčítáno evangelium o Abrahamovi. Na to také kardinál ve svém kázání navázal a na Abrahamově příběhu vysvětlil, že slovo Hospodina platí a uskutečňuje se, i když o tom každý může v temných dobách pochybovat. "Také naše církev prožívá určité temnosti. Mnozí kněží se mohou cítit frustrováni, protože ubývá věřících a kostely chátrají. Mohou uvažovat nad tím, že zbytečně dali svůj život za něco, co upadá. Každý musí projít temnotou, ale bude-li na cestě následovat Hospodina, dojde ke světlu. To platí i pro církev. Smyslem slova božího, které platí, je naděje," řekl mimo jiné kardinál, přičemž dodal, že blížící se Velikonoce jsou svátky naděje.

Na závěr mše věřícím, kterých přišla více než stovka, ještě Miloslav Vlk přiblížil smysl procesu obnovy farností. "Proces obnovy, který rozjíždíme, není jen obnovou farností, ale i obnovou mentality věřícího člověka. Sloučením věci teprve začínají. Věřící musejí být aktivní. Neměli by veškerou aktivitu nechávat jen na kněžích," uvedl kardinál.

Po skončení bohoslužby se mezi věřící vrátil, aby s nimi pohovořil. "Doteď jsem mluvil já, teď můžete mluvit vy a ptát se, co vás zajímá," vyzval Rakovničany kardinál. Lidé se vyptávali například na jeho názor na násilí, které se stále častěji objevuje v televizi, na angažovanost církve v prosazování zákazu potratů, na budoucnost církve apod.

Markéta Polívková

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.