Navýšení základního jmění TS

NOVÉ STRAŠECÍ. Jedním z diskutovaných bodů na posledním jednání zastupitelstva byl způsob navýšení základního jmění Technických služeb spol. s r.o. o 1,8 miliónů korun. „Navýšení souvisí s převodem činnosti příspěvkové organizace TS a jejím postupným zaniknutím,“ vysvětluje Štefan Podhorec, jednatel TS, spol. s r. o.

Od 1. ledna převzalo s.r.o. aktivity příspěvkové organizace. „Obě organizace jsou plátci daně z přidané hodnoty a nic nebrání nejjednodušší variantě převodu na základě kupní smlouvy. Kupní ceny by měly být na úrovni cen běžných. Odhadem reálných cen převáděného majetku bylo zjištěno, že se jedná o částku 1 785 tisíc včetně daně,“ pokračuje Podhorec.

Způsob ohodnocení majetku se však pro svou netransparentnost nelíbí opozici. „Finanční výnos z prodeje by se přelil přes příspěvkovou organizaci a město do TS, s. r. o. navýšením základního jmění. Ocenění majetku provedli pracovníci Technické služby s.r.o., což není zcela standardní. Preferovali bychom soudního znalce,“ sděluje za MPR Jan Bureš.

Dále se opozici nelíbilo, že nikdo ze zastupitelů neviděl seznam převáděného majetku. „Veřejná dražba nebo internetová aukce by byla podle nás vhodnější. Celou transakci bude alespoň dodatečně kontrolovat finanční výbor,“ dodává Bureš a pokračuje největším paradoxem celé změny. „To je skutečnost, že hlavním argumentem bývalého starosty Jakuba Kleindiensta, když byly TS, s. r. o. před čtyřmi lety zakládány, že TS příspěvková organizace nemůže být plátcem DPH. Z předloženého materiálu přitom jednoznačně vyplynulo, že jsou oba subjekty plátci. Proč souběžně několik let existovaly dvě formy TS a proč vše nezůstalo u příspěvkové organizace, se můžeme pouze dohadovat.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.