Nahradí Kinkala Hrbek?

NOVÉ STRAŠECÍ. V minulém čísle Raportu jsme uveřejnili vyjádření Miloslava Kinkala (MPR) k jeho odstoupení z funkce předsedy kontrolního výboru. Tento článek vyvolal odezvu u místostarosty Jaroslava Hlíny. „To, co tvrdí pan Kinkal, je zavádějící. Není pravda, že předložil plán činnosti na první pololetí roku 2007 na prvním zasedání zastupitelstva. Bylo to na druhém 22. března. A to, že mu byl schválen pouze okleštěný návrh, také není pravda. Zastupitelstvem nebyly schváleny ty body, které nebyly v souladu se zákonem. Naopak jsem se v sobotu dozvěděl od jednoho z členů kontrolního výboru, že výbor se nesešel ani jednou za celý loňský rok.“

Tímto členem byl Martin Hrbek, který je současně možným kandidátem na nového předsedu, protože jako jediný je i členem zastupitelstva. „Kontrolní výbor se sešel jednou ihned po svém zvolení. Miloslav Kinkal zde přednesl plán, kdy chtěl kontrolovat věci, které nejsou v kompetenci výboru. Pak už jsme se ani jednou nesešli,“ vysvětluje. Součástí kontrolního plánu Miloslava Kinkala byly i dotační tituly, což byl asi hlavní rozpor. Podle něho má zastupitel právo kontrolovat i tuto oblast. „Dotační tituly kontroluje stát, podle zákona na to zastupitelstvo nemá právo,“ oponuje Martin Hrbek.

A proč se kontrolní výbor po svém prvním zasedání už nesešel? „Vypracovanou zprávu za první pololetí jsem odeslal spolu s plánem na pololetí druhé, a protože o nich na zastupitelstvu nepadla ani zmínka, nebylo proč výbor svolávat. Zprávu jsem poslal znovu společně se svou rezignací,“ vysvětluje Miloslav Kinkal. O této zprávě však Martin Hrbek neví vůbec nic, stejně jako není v podacích denících.

A stane se novým předsedou kontrolního výboru? „Zatím jsem si nechal čas na rozmyšlenou. Vzal bych to, pouze pokud nebude jiná možnost, protože mám už poměrně dost svých povinností.“

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.