Ředitel nemocnice se proti trestu odvolal a zůstává ve funkci

Na tři roky do vězení?

RAKOVNÍK. Možná až nečekaně tvrdým rozsudkem skončil v úterý 27. března u Okresního soudu v Rakovníku proces s ředitelem rakovnické nemocnice. Ing. Michal Stehlík obžalovaný pro trestný čin pojistného podvodu byl senátem odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání třech let do věznice s dozorem. Další tři roky nesmí vykonávat manažerské funkce a navíc má poškozené pojišťovně uhradit částku 1 milión 451 tisíc korun. Obžalovaný se proti rozsudku odvolal.

Okresní soud se případem zabýval od 2. listopadu 2006 a zasedal celkem pětkrát, když vyslechnuto bylo přes 30 svědků. K poslednímu stání se na žádost obhajoby dostavili svědek Pavel Jirásek a účetní Stanislava Zajbrtová a Olga Krabcová. Jejich svědectví ohledně revizních zpráv a nesrovnalostí v účetních dokladech však nebyla nijak významná podobně jako opětovná výpověď bývalé sekretářky Lejčkové.

Po zhruba 40 minutách byl výslech svědků ukončen a závěrečné slovo si vzala okresní státní zástupkyně Jindřiška Vrbová. Uvedla, že se po vyhodnocení všech důkazů domnívá, že žaloba byla podána právem. K poškození všech přístrojů zjevně došlo v jiných situacích a z jiných důvodů, než úderem blesku. Listinné důkazy navíc prokázaly rozpory v datech poškození a datech oprav. Dále se prokázalo, že v podkladech pro pojišťovnu se jako příčina poškození objevil úder blesku na žádost vedení nemocnice, i když nikdo ze svědků o úderu blesku neslyšel. Ředitel podle obžaloby v zájmu nemocnice využil situace, že je zařízení pojištěno na bouřkovou činnost, i když se pojistné události nezakládaly na pravdě.

Obhájce JUDr. Bureš vyjádřil s obžalobou zásadní nesouhlas. Podle něj se jedná o mocenský boj v rámci privatizace nemocnice, v němž se ředitel stal nepohodlnou osobou. Co se týče vlastních pojistných událostí, obžalovaný je přesvědčen, že přístroje poškodil blesk. Nasvědčuje tomu skutečnost, že byly poškozeny najednou, což není obvyklé, navíc závady se vymykaly běžným poruchám. Servisní technici sice neuvedli, jaké jsou příčiny poruch, ale úder blesku ani nevyloučili. Výpovědi svědků stejně jako předložené důkazy obhájce označil za málo věrohodné a navrhl ředitele NsP zprostit obžaloby. K tomu Ing. Stehlík dodal, že v době, kdy pojistné události vyřizoval, byl přesvědčen, že příčinou poruch byl skutečně úder blesku.

Po krátké přestávce předseda senátu JUDr. Stanislav Kos vynesl výše uvedený rozsudek. V odůvodnění zdůraznil, že obžalovaný ve dvou případech (2003 a 2004) uvedl v rámci vyřizování pojistných událostí nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, čímž došlo ze strany pojišťovny k neoprávněnému plnění a ke značné škodě. Proto se senát přiklonil k trestu odnětí svobody na 3 roky nepodmíněně do věznice s dozorem, ke třem rokům zákazu činnosti a úhradě škody ve výši 1 milión 451 tisíc korun. Proti obžalovanému svědčí výpovědi svědků, soudních znalců i listinné důkazy. Přestože obžalovaný žil dosud spořádaným životem, jako jediný možný trest se jeví trest odnětí svobody v dolním rozpětí trestní sazby. Ing. Michal Stehlík se proti rozsudku na místě odvolal.

Co se týče situace ve vedení nemocnice, tiskový mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka nám znovu zopakoval, že zřizovatel ctí i nadále presumpci neviny. Proto až do doby, než rozsudek nabude právní moci, ponechá Ing. Michala Stehlíka ve funkci ředitele zařízení, a to i s ohledem na probíhající řízení o pronájmu či prodeji zařízení.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.