Na Šibeňáku bude lesopark

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Rada města Nové Strašecí pověřila místostarostu města Petra Kotyka, aby vedl jednání s příslušnými orgány vedoucí ke změně kategorie lesa Na Šibeňáku pod vodojemem z lesa hospodářského na les zvláštního určení. Jedná se o parcelní čísla 241/1, 241/2, 256/1,256/2 a lesní plocha oddělení 340, dílec C.

"U uvedených lesních pozemků je veřejný zájem na naplnění mimoprodukčních funkcí lesa, které jsou nadřazeny funkcím produkčním. Les patří svým charakterem mezi příměstské lesy se zvýšenou rekreační funkcí a mezi lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti. z těchto důvodů má město Nové Strašecí zájem o změnu kategorie z lesa hospodářského na les zvláštního určení," uvedl místostarosta Petr Kotyk a dodal, že získá-li město krajský grant , vznikne Na Šibeňáku lesopark s vycházkovými cestičkami a lavičkami na místech s výhledem na Rudu a Křivoklátské lesy.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.