Na grantech rozdělí 650 tisíc

NOVÉ STRAŠECÍ. Nejpozději do 23. února do 12 hodin mohou žádat zájemci z Nového Strašecí o grantový příspěvek na rok 2007. "Město Nové Strašecí vypsalo granty pro oblasti kultury, sportu, sociálních věcí a zdravotnictví. Pro žadatele máme připravenu k rozdělení částku 650 tisíc korun. Zadání, podmínky i složení výběrové komise projednala a schválila rada města," uvedl místostarosta Jaroslav Hlína.

Město chce letošními granty podpořit neprofesionální umělecké projekty s divadelní, filmovou, hudební a výtvarnou tématikou, veřejně prospěšné projekty a projekty k reprezentaci města Nové Strašecí (v oblasti kultury), jednorázové sportovní akce se zaměřením na děti a mládež a na reprezentaci města a činnost sportovních klubů a oddílů dětí a mládeže se sídlem na území města Nové Strašecí (oblast sportovní). V oblasti sociálních věcí se jedná o podporu projektů sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a také činnosti klubů důchodců se zaměřením na sociální oblast a sdružení zdravotně postižených občanů se sídlem na území města. Konečně v oblasti zdravotnictví město poskytne příspěvek na jednorázové akce uskutečněné novostrašeckými organizacemi se zaměřením na zdraví a zdravý způsob života a na podporu činnosti kroužků mladých zdravotníků, zdravotních družin a organizace Červeného kříže.

"Každý žadatel o poskytnutí grantového příspěvku zašle doporučeně žádost na adresu MěÚ Nové Strašecí nebo jí osobně předá do podatelny úřadu. Žádost, zpracovanou na předepsaném formuláři, spolu se všemi přílohami podá v zalepené obálce, kterou označí nápisem Příspěvek a podle zaměření kultura, sport, sociální věci nebo zdravotnictví," dodal místostarosta Hlína s poznámkou, že s celým rozsahem zásad je možné se seznámit na úřední desce MěÚ. Nedodržení termínu nebo jakékoliv ze stanovených zásad je důvodem k vyloučení žadatele z výběrového řízení.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.