Muzeum s deficitem

RAKOVNÍK (bed, ps). Z devatenácti příspěvkových organizací v oblasti kultury, zřizovaných Středočeským krajem, jich 15 vykázalo zlepšený hospodářský výsledek a tři organizace předložily vyrovnané vyhodnocení. Pouze jedna organizace ukončila své hospodaření se ztrátou," konstatovala Jiřina Pospíšilová, radní pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje.

Jak dále upřesnila, ztrátu ve výši 390 674,- Kč vykázalo za rok 2006 Muzeum T.G.M. Rakovník.

Příspěvková organizace také překročila závazný ukazatel mzdové náklady o 3 tisíce korun. Proto bylo řediteli organizace uloženo vyvodit důsledky vůči odpovědným zaměstnancům. Zhoršený hospodářský výsledek Muzeu T.G.M. Rakovník bude kryt podle rozhodnutí Rady ze zlepšeného hospodářského výsledku této organizace v roce 2007.

"Protopili jsme více, než jsme předpokládali. Na vině je dlouhá zima a mrazy," vysvětluje ředitel muzea František Povolný. Největší vrásky prý nadělal ekonomickému oddělení plynoměr objektu bývalého špýcharu v Lánech a rozlehlá výstavní plocha v Novém Strašecí. Delší zima se projevila i v nižší návštěvnosti ve Skryjích a Lánech, které jsou nejvíce závislé na turistickém ruchu.

Druhou sledovanou organizací v rámci kraje je Rabasova galerie Rakovník. Ta zaznamenala naopak přebytek hospodaření ve výši 383 tisíc korun.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.