Městská kulturní zařízení startují

NOVÉ STRAŠECÍ. Zastupitelstvo města Nové Strašecí schválilo zřizovací listinu Městských kulturních zařízení v Novém Strašecí s účinností od 1. července 2004. Zřizovatelem organizační složky Městská kulturní zařízení v Novém Strašecí, která je zařízením bez právní subjektivity, je město Nové Strašecí. Její sídlo bude v Novostrašeckém kulturním centru (bývalém hotelu Duo).

"Městská kulturní zařízení budou zabezpečovat kompletní služby kulturně společenského vyžití občanů města a regionu a pečovat o co nejhospodárnější a bezproblémové využití NKC," uvedl starosta města Jakub Kleindienst. "Dalším úkolem bude koordinovat rozvoj a propagaci kulturně společenského dění ve městě a regionu, zabezpečovat rozvoj turistického ruchu a vytvářet podmínky pro zájmovou činnost občanů, zejména dětí a mládeže."

Podle zřizovací listiny, k níž neměli zastupitelé podstatnějších připomínek, bude předmětem činnosti Městských kulturních zařízení např. pořádání komerčních akcí, kulturních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost, výstav, zájmových vzdělávacích kurzů, akcí společenské zábavy apod. Předpokládá se spolupráce se školami a zájmovými organizacemi, spolky na území města i regionu a s dalšími organizačními složkami města. "Chceme, aby se pracovníci Městských kulturních zařízení stali hybnou pákou kultury ve městě a regionu, a to v nejširším smyslu tohoto slova," řekl starosta Kleindienst a dodal, že nová organizační složka bude, podobně jako ostatní, financována z rozpočtu města. Ke své činnosti má navíc možnost využívat grantovou politiku a také získávat další finanční zdroje z pronájmu NKC nebo jeho částí.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.