Město v roli exekutora

NOVÉ STRAŠECÍ (bed). Novostrašečtí radní schválili dodatek organizačního řádu města, kterým rozšířili pravomoc některých odborů městského úřadu. "Zákon umožňuje, aby město plnilo v souvislosti s různými správními delikty funkci exekutorského orgánu. To znamená, že obec může vydat přímo exekutorský příkaz do banky nebo na katastr a vykonat exekuci na majetku subjektu, který se dopustil nějakého správního deliktu," uvedl starosta města Jakub Kleindienst.

Rada města konkrétně rozhodla, aby finanční odbor MěÚ plnil funkci exekučního orgánu ve věcech vymáhání daňových nedoplatků (poplatky a pokuty), odbor výstavby a životního prostředí MěÚ v záležitostech deliktů podle ustanovení § 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (znečištění veřejného prostranství, narušení vzhledu obce, odmítnutí připevnit tabulku s označením ulice apod.) a odbor investic ve věcech deliktů podle zákona o odpadech, např. neodstraňuje-li podnikatel odpady podle zákona, což se ve městě děje poměrně často. Dodatek organizačního řádu platí od 6. dubna 2006.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.