„Lasselsberger se chová jako soukromý vlastník,“ říká místostarosta Štíbr

Město se pokusí vyjednat kompromis

RAKOVNÍK. Obyvatelé sídliště Šamotka, kterým se nelíbí, že jim chce společnost Lasselsberger prodat zahrádky za cenu 400 Kč/m2, se obrátili osobním dopisem na starostu města Zdeňka Nejdla. Žádají ho, aby urychleně prosadil změnu územního plánu (ÚP). Pozemky totiž leží v zóně, která je ÚP stanovena pro zástavbu. Obyvatelé chtějí, aby byla změněna na "zelenou" zónu. Doufají, že by je tak firma Lasselsberger, která je majitelem zmíněných pozemků, nemohla prodávat za cenu stavebních parcel a nutit je, aby si je koupilo všech 30 stávajících uživatelů.

"Dopis obyvatel Šamotky jsem postoupil vedoucí odboru výstavby a investic Ing. Vachtlové, aby mi k němu vyhotovila komentář. Nastavili jsme totiž jasná pravidla, která řeší způsob projednávání změny územního plánu. Podle mého názoru by snad jediným možným řešením situace byl nějaký regulační plán," reagoval na žádost starosta Nejdl, ale hned podotkl, že s regulativem je to obdobný proces, jako s územním plánem. Navíc si není úplně jistý, zda je vůbec vhodné aktivity na Šamotce nějak regulovat. a pokud ano, muselo by se k tomu nejprve vyjádřit zastupitelstvo, dotčené orgány státní správy a samozřejmě vlastník pozemku.

"Do celé kauzy se vložím tak, že zjistím, je-li vůbec změna ÚP nebo vyhotovení nějakého regulačního plánu pro tuto lokalitu reálná. Při osobním jednání s představiteli představenstva společnosti Lasselsberger, které bude probíhat v souvislosti s vyřešením problému s areálem Tatranu, jim řeknu, že zde vyvstal problém prodeje zahrad. Pokusím se s nimi hledat nějaké kompromisní řešení," naznačil starosta Nejdl další možné kroky.

"Otázka změny ÚP je značně složitá a časově dlouhodobá. i kdybychom ji projednali v zastupitelstvu nyní a vše šlo ideálně, jedná se o proces minimálně půlroční. i když chápu pocity občanů, kteří dlouhá léta zahrady na Šamotce obhospodařují, mám obavu, že najít prostředek, jak zamezit prodeji pozemků na výstavbu domů, lze jen velmi obtížně," doplnil kolegu místostarosta Luděk Štíbr. Neštěstím Šamotky je, že fungovala jako jakási "baťovská" vesnička, kde vše probíhalo ve spojení s továrnou. Plyn, elektřina, voda, ale i rekreační aktivity (zahrádky - sportovní areál) - to vše bylo nějakým způsobem napojeno na podnik. "Pokusíme se s Lasselsbergrem jednat. Musíme si ale uvědomit, že se jedná o soukromou firmu, která si se svým majetkem může nakládat jak chce. Pozice města je v tomto případě jen velmi omezená. Dělat nějaký nátlak by nejspíš nemělo smysl a jeho výsledek by se pravděpodobně minul účinkem. Proto se pokusíme o nějakou oboustranně přijatelnou dohodu. Budeme tlumočit názor občanů, nastíníme jejich ekonomickou situaci s tím, že cena 400 Kč za metr je pro ně vysoká. Výsledek jednání ale nemůžeme nijak garantovat. z rozhovorů ohledně areálu Tatranu víme, že společnost Lasselsberger se chová ekonomicky, účelně, tak, jako by se choval každý soukromý vlastník," dodal místostarosta Štíbr.

Cenu pozemku nelze podle představitelů města administrativně regulovat. Její výši určuje nabídka a poptávka. Nájemníky zmiňovaná cena 50 Kč za metr byla kdysi v minulosti nastavena v Rakovníku proto, že město chtělo vyjít vstříc občanům, ale také mohlo klidně rozhodnout, že budou stát 400 Kč. Ostatně, třeba zahrádky v lokalitě Pod Václavem byly prodávány již za 150 Kč. "Představa, že pozemky o rozloze 200 m2 budou kvůli výši ceny nějakým způsobem znehodnoceny, je dost naivní. Lasselsberger je současným uživatelům nabídl za tržní cenu, a pokud ji nebudou akceptovat, prodají je nejspíš někomu jinému," shodli se oba představitelé města Rakovníka.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.