Ze skříně tentokrát vypadla kostra dinosaura: Hans Market

Město ručilo za stavbu,
teď má platit 40 miliónů!

RAKOVNÍK. Když použijeme doslovnou formulaci místostarosty Luďka Štíbra, můžeme napsat, že na současné vedení města vypadl další kostlivec z pozůstalosti předcházejících volebních období. a tentokrát je to prý skutečný dinosaurus.

Problém se narodil v roce 1992 a má souvislost s výstavbou obchodní domu Hans Market v Jamce, což je sídlo současné Normy. Firma, která se zabývá odkupem a následným vymáháním pohledávek, nyní požaduje od města částku 39,8 miliónu korun. v ruce má kopii úvěrové smlouvy s ručitelským závazkem z 11. června 1992 podepsanou tehdejším starostou Luďkem Češokem.

"Dopis jsme obdrželi 17. srpna jako výzvu k plnění ručitelského závazku za společností Hans Market Rakovník. Zaslal nám ji věřitel, který se stal věřitelem na základě postoupení pohledávky. Pokud do 14 nezaplatíme, obrátí se zřejmě na soud," vysvětluje problém tajemnice Eliška Holková.

Týdeník Raport se okamžitě spojil s bývalým starostou Luďkem Češokem a požádal o vysvětlení. "Je pravda, že jsme v roce 1992 chtěli podpořit výstavbu marketu, protože ve městě žádný obchodní dům nebyl. Proto zastupitelstvo vložilo do firmy pozemek a schválilo, že budeme po dobu výstavby ručit městskými lesy a třemi domy na náměstí. Jakmile byl objekt dostavěn, městská zástava byla zrušena a ručilo se samotným marketem. Vzpomínám si, že na zastupitelstvu s touto informací vystoupil jednatel firmy Vaněk. Jestli se dnes někdo čehokoli domáhá, je to absolutní nesmysl," míní Češok.

Z archivu týdeníku Raport se nám podařilo vyčíst, že se město v roce 1992 stalo dokonce společníkem firmy Hans Market, do firmy kromě 20 tisícového vkladu vložilo i pozemek v hodnotě 500 tisíc korun a po dobu výstavby dokonce ručilo svým majetkem na úvěr ve výši 27 miliónů korun, který firma čerpala od Investiční banky.

A právě tento úvěr je dnes v centru zájmu firmy, která pohledávku odkoupila od konsolidační agentury. Městu zaslala kopii úvěrové smlouvy, kde město vystupuje jako ručitel. Úvěr ve výši 27 miliónů plus úroky měl být splatný do konce 1. čtvrtletí roku 2000.

"V archivu jsme k takovému aktu nenašli žádné usnesení zastupitelstva. Podklady jsme předali našemu právníkovi a čekáme na rozbor. Myslím, že snad ani není možné, že bychom měli něco takového platit," děsí se starosta Zdeněk Nejdl. "Pokud by k tomu došlo, znamenalo by to absolutní zmrazení jakýchkoliv dalších investic pro letošní i příští rok," odhaduje dopad katastrofického scénáře místostarosta Jan Švácha.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.