Město půjčí strážníky Lubné

RAKOVNÍK. Mimořádně hladký průběh mělo zastupitelstva města Rakovníka svolané na 24. listopadu. Lví podíl na tomto hodnocení má omluvenka lídra opoziční ČSSD. Senátor Marcel Chládek, v té době již jako čerstvě zvolený náměstek středočeského hejtmana Davida Ratha, zasedal v krajské radě a v Rakovníku tak již podruhé za sebou na zastupitelstvu chyběl.

Přesto ani tak nebyla nouze o názorové přestřelky. Při schvalování rozpočtového provizoria na rok 2009 se ukázalo, že v radě panují rozdílné názory na financování sportu. Eduard Filip se dotázal, zda se městu natolik zvýšily příjmy, že může zvyšovat výdaje o 50 %. Starosta Zdeněk Nejdl připomněl, že město šetří na platě jednoho místostarosty, příjmy se celkově zvyšují, navíc na účtu je dostatečný zůstatek. K Filipovi se připojil i radní Michal Volf. „Kdyby požadavky sportovců takto rostly i nadále, zjistíme, že za pár let zaplatíme úředníky a zbytek peněz dáme na sport,“ dodal. Filip dále uvedl, že by o zvyšování příjmů pro sportovce neměli hlasovat zastupitelé, kteří jsou v oddílech zainteresováni, aby to nebyl střet zájmu. Výtku si vztáhl na sebe starosta, který je členem výboru SK Rakovník, a navrhl, ať se hlasuje o tom, zda má hlasovat. Od sportu ke kultuře pak přehodil výhybku Jiří Ludačka. Navrhl, aby město podpořilo stejnou měrou i kulturu, a hlavně pak studenty při pořádání maturitních plesů. Zpět ke sportu vrátil diskusi Marek Pavlík. Připomněl, že v klubech je velké množství dětí a mládeže. Rostou náklady na provoz i na dopravu. K návrhu se připojil i předseda sportovní komise Milan Sunkovský: „Původně mi to přišlo nehorázné, ale pak jsem viděl podklady a musel souhlasit. Pozemkáři jedou do Portugalska, hokejbalisté jsou součástí ligy a i jim stoupají náklady na dopravu.“ Návrh na zvýšení objemu prostředků do sportu byl nakonec schválen.

Zcela bez problémů prošla i další žádost o peníze, když o mimořádnou dotaci požádala městská společnost Městské lesy. Kvůli klesající ceně dřeva potřebují nutně vypomoci částkou 950 tisíc Kč.

Zastupitelstvo schválilo i návrh spolupráce mezi obcí Lubná a městem Rakovník. Městská policie tak bude zajíždět i na katastr sousední obce. Za 25 hodin dvoučlenné hlídky zaplatí 30 tisíc Kč. „Vychází to na 500 Kč za hodinu. Podle zkušeností z Nového Strašecí na tom nelze prodělat,“ dodal starosta Nejdl a ukončil zasedání pozvánkou na vánoční večírek úřadu. „Někde to ruší, my ne. Těším se na setkání, ostatním přeji klidné Vánoce,“ uzavřel starosta.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.