Ombudsman obvinil stavební úřad z nečinnosti

Město prohrálo spor o hlučnosti hřiště

RAKOVNÍK. Město Rakovník prohrálo další kolo soudního sporu s obyvateli okolí hřiště na Střelnici. Krajský soud minulý týden potvrdil původní rozsudek okresního soudu. Podle něj se město má na hřišti zdržet hluku nad míru přiměřenou poměrům. Do věci se navíc vložil i ombudsman Otakar Motej a konstatoval mimo jiné nečinnost rakovnického stavebního úřadu.

Hřiště na Střelnici je ostře sledováno již od dob své rekonstrukce. Ta proběhla v roce 2000 s využitím státní dotace z vládního protidrogového programu. Původně nezpevněný plácek dostal asfaltový kabát, skateboardové dráhy, oplocení, domek pro správce a další vybavení. Celkem tu bylo investováno 1 680 tisíc Kč, z toho státní dotace představovala 1,2 miliónu korun.

Ještě před otevřením hřiště se začaly objevovat první protesty kvůli obavám z budoucího využití. Věc vyvrcholila společnou žalobou obyvatel okolních domů, kteří si stěžovali na obtěžování hlukem ze skateboardů dopadajících na kovové dráhy. Soudní spor, v jehož rámci se dvakrát měřila hlučnost přímo na hřišti, v jeho okolí i v domech žalujících, se táhne od roku 2001. Podle názoru odvolacího soudu, který nejprve věc vrátil k upřesnění okresnímu soudu, aby nyní napodruhé rozsudek potvrdil, mají žalobci nárok na ochranu před hlukem. Město se tedy má v místě zdržet hluku nad míru obvyklou. Argument města, že se jedná o veřejné prostranství, na němž podle zákona hluk nelze měřit, nebyl brán v potaz.

"Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku a pak se rozhodneme o dalším postupu," sdělil nám k verdiktu starosta města Zdeněk Nejdl. Podle něj situaci komplikuje i státní příspěvek, který město v roce 1999 na rekonstrukci hřiště získalo. "Může se stát, že když v duchu rozsudku přestěhujeme dráhy pro skateboard na jiné místo, porušíme tím podmínky uvedené v projektu pro poskytnutí dotace. Získali jsme ji tehdy z protidrogového programu tím, že jsme vybudovali zařízení pro určitou cílovou skupinu mladých lidí," vysvětluje starosta.

Nezávisle na soudním procesu řeší případ i ombudsman, na jehož kancelář se obyvatelé z okolí hřiště obrátili. Otakar Motejl oslovil Krajskou hygienickou stanici, která provedla v místě další měření a konstatovala překročení povolených limitů. Následně pak zahájila s městem šetření o udělení pokuty, od níž však nakonec ustoupila. Ombudsman dále nesouhlasí s argumentací stavebního úřadu Rakovník a poukazuje na jeho nečinnost. "Stavební úřad se s předmětnou záležitostí nevypořádal dostatečným a přesvědčivým způsobem, ale naopak zůstává nečinný. Na zmíněné hřiště nelze pohlížet jako na veřejné prostranství, neboť jde o stavbu, a to o stavbu povolenou a zkouladovanou," míní Motejl a navrhuje vedoucí odboru výstavby, aby věc dořešila a informovala jej o výsledku.

"Stanovisko ombudsmana jsem četl, a nesouhlasím s ním. Pokud máme věc nějak vyřešit, máme zhruba dvě možnosti. Vybudovat kolem hřiště protihlukovou bariéru, jaké známe z okolí dálnic, což může být velmi nákladné a ne příliš estetické, nebo rampy jednoduše vzít a odvézt na jiné místo. Tím ale riskujeme, že vrátíme státu dotaci z roku 1999 ve výši 1,2 miliónu korun," vysvětluje situaci vedoucí oddělení investic Milan Kotál.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.