V roce 2000 zastupitelé odmítli lukrativní parcely

Město přišlo o pozemek vlastní chybou

RAKOVNÍK. Jakl jsme již informovali, majitel parkoviště na Váze JUDr. Lubomír Lippert nabídl městu zajímavý obchod. Vyjmutí parkoviště na Váze ze seznamu veřejných prostranství vyměnil za vstřícnost při narovnání třech pozemkových nesrovnalostí. Zastupitelé na návrh přistoupili. Starosta Zdeněk Nejdl však tvrdí, že vyměnili krávu za jehlu a všechny tři údajně sporné pozemkové střety označuje za banální. Jeden z problémů si město podle starosty dokonce způsobilo samo vlastní liknavostí, navíc se připravilo o možnost získat majetek v ceně několika miliónů.

"Jako největší problém ze všech tří zmiňovaných věcí se jeví panelová silnice za Penny marketem, která částečně zasahuje do pozemku pana Lipperta. V zápisech ze zastupitelstva lze dohledat, že se jedná o parcely o ploše 5 304 m2, které v roce 2000 nabízel pozemkový fond městu za cenu dle znaleckého posudku, což bylo asi 80 Kč za metr. Podotýkám, že šlo o pozemkové parcely s dostupnými inženýrskými sítěmi," zdůrazňuje Zdeněk Nejdl. Rada tehdy doporučovala odkoupení za 414 tisíc korun a návrh předložila zastupitelům. "Jenže na zastupitelstvu, které věc projednávalo 20. 11. 2000, tehdy vystoupil člen zastupitelstva Aleš Rouček a navrhl, aby město zkusilo požádat fond o bezúplatný převod. Deset zastupitelů trvalo na odkoupení, osm lidí se zdrželo, pan Rouček byl proti odkoupení. Po dohadovacím řízení se nakonec nepatrná část pozemku odkoupila a oněch 5000 metrů mělo být předmětem jednání o bezúplatném převodu. Pak se bohužel změnila pravidla a celý pozemek byl v roce 2002 vydán restituentovi, který jej pak za cenu znaleckého posudku prodal JUDr. Lippertovi. Dnes je zde 5 pozemkových parcel s celkovou tržní cenou kolem šesti miliónů korun. Do jedné z nich zasahuje panelová cesta zhruba 70 metry. Přestože jde o typický příklad, kde by bylo možné uplatnit vyvlastnění, město ustoupilo panu Lippertovi a navíc tak ztratilo vliv nad parkovištěm v centru města," doplňuje Nejdl. Dalšími údajnými problémy je přístupová cesta k letišti a část chodníku před Astacusem. "Ten chodník nedávno koupil pan Lippert od státního podniku v likvidaci, když město přeplatil o jednu korunu. Jeho vlastnictví nemá pro město žádný význam. A cesta k letišti, zasahující do pozemku pana Lipperta, de facto neexistuje. Město ji nevybudovalo, ani ji nemá nijak evidovánu. Takže ani zde nevidím z naší strany pochybení. Zastupitelstvo vlastně podlehlo tlaku, který neměl žádné opodstatnění," míní Nejdl.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.