ODS vítá dohodu a apeluje na vedení, Lippert hledá viníka

Město odmítá šikanu

RAKOVNÍK. Přestože článek z minulého vydání Raportu pod titulkem "Za dobrou vůli šikana?" obsahoval stanoviska obou zainteresovaných táborů, vyvolal opět další vlnu reakcí. Vhledem k obsažnosti stanovisek přinášíme pouze nejzásadnější myšlenky.

Vedení města slovy tiskového mluvčího Jana Poláka trvá na tom, že postup úřadu vůči Lubomíru Lippertovi byl zcela standardní. "Chtěli bychom zdůraznit, že nikdo z vedení města neměl v úmyslu zpochybňovat dohodu mezi panem Lippertem a obchvatovou komisí. Naopak. Fakt, že dojde ke konečnému řešení, vedení města kvituje a podporuje, protože obchvat byl, je a bude jeho hlavní prioritou. Ve věci poplatků za reklamu se v žádném případě najednalo o šikanu. Šlo o standardní postup úřadu v případě, kdy pojme podezření, že je městu krácen nebo neodváděn poplatek z reklamních ploch na veřejném prostranství. Pokud by úřad ve věci nekonal, mohlo by dojít k promlčení a ztrátě nároku na vymáhání poplatku. Nelze také uvažovat v tom smyslu, že by se poplatky od osob, s kterými město vede jednání, neměly vybírat," uvedl Jan Polák.

Lubomír Lippert nadepsal svoji reakci titulkem "Kdo v Rakovníku seje vítr". Domnívá se, že vedení města chtělo odvrátit dohodu o směně pozemků pro obchvat za každou cenu, proto mu těsně před podpisem nechalo zaslat dopis o znovu vyměřených hranicích pozemků u parkoviště na Váze, přestože nový geometrický plán má úřad k dispozici už od června. Z dopisu vyplývá, že zábradlí s reklamními plochami zasahuje o 8 cm do pozemků města. Tudíž by mělo dojít ke zpětnému vyměření poplatků z reklamy za předcházející 3 roky. Lubomír Lippert přitom disponuje geometrickým plánem z roku 1991, jehož vypracování zadávalo rovněž město. Podle něj je hranice parkoviště shodná s hranou panelů. Lippert se i nadále domnívá, že šlo o cílenou provokaci a rád by znal viníka. Takovou konstrukci ale starosta města odmítá. K opětovnému zaměření prý úřad přistoupil v rámci projednávání žádosti o stavební povolení na oplocení parkoviště.

V době uzávěrky novin jsme obdrželi také stanovisko oblastní rady ODS. "Výstavbu rakovnického obchvatu považujeme za jeden z nejdůležitějších bodů našeho volebního programu, a to nejen na oblastní úrovni, ale také na úrovni Středočeského kraje. Proto podporujeme všechny kroky, které vedou k výstavbě obchvatu, a vítáme dohodu, jež vznikla s majiteli pozemků na místě výstavby. Žádáme zástupce za ODS ve vedení rakovnické radnice, aby tuto dohodu podpořili," apeluje oblastní rada.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.