V informačním centru prodávají tři plány Rakovníka s chybami a nepřesnostmi

Město nemá regulérní mapu

RAKOVNÍK. Na chyby v mapách města Rakovníka nás poprvé upozornil pan Vladko Čech z Wintrovy ulice v Rakovníku. "Co to píšete do novin za nesmysly? Jak můžete takhle překrucovat dějiny města?" telefonoval nám rozhořčeně do redakce. Až po chvíli vyšlo najevo, že protestuje proti mapce, která byla v novinách otištěna jako součást inzerátu. Na nepatrném výseku z plánu města pan Čech objevil hned několik nesrovnalostí. Když jsme chtěli chybu napravit a sháněli mapu se správnými údaji, zjistili jsme, že královské město Rakovník nemá jediný plán, který by zachycoval aktuální podobu sídla a neobsahoval přitom faktické chyby.

V současné době lze v informačním centru města Rakovníka zakoupit celkem tři mapy. Dvě z nich jsou komerční. Tzv. zelená nese název Plán města Rakovníka a právě ona byla použita v našich novinách s chybným pojmenováním kaple v ulici Františka Diepolta. Nejde totiž o kapli sv. Rocha, kterou najdeme na hřbitově, ale sv. Jana Nepomuckého. Další zavádějící informací je červený kříž vedle restaurace na Střelnici na Pražské ulici. Tam údajně kdysi bývala soukromá ordinace, ale už řadu let neexistuje. Kdyby se někdo na základě mapy dožadoval první pomoci, nedočkal by se. Na mapě chybí i lávka přes potok u zimního stadionu a objekt speciálních škol. Bohužel nenajdeme ani měřítko a nedozvíte se zhola nic o vydavateli. Poněkud kontraproduktivně tak vyznívají informace o tzv. doporučených firmách, když nevíme, kdo vlastně subjekty velebí. Na rubu mapy je šest plošných inzerátů a seznam ulic. Také zde ani slovo o autorovi projektu.

Podstatně seriózněji se tváří další komerční mapa, tentokrát z vydavatelství Rafael Art z roku 2003. Přestože je i tentokrát každé volné místo vyplněno inzerátem či logem firmy, našel se prostor na údaje o vydateli. Navíc mapa obsahuje i vlepenou brožurku s kontakty firem a institucí. i zde však nacházíme v ulici Františka Diepolta kapli sv. Rocha a červený kříž na Pražské. Chybí areál speciálních škol a za vyřízením pozemkové agendy nás mapa posílá za plynárnu, kde je skutečně "aktuálně" vyznačen Katastrální úřad.

Nejseriózněji se tváří nekomerční mapa vydavatelství Žaket v měřítku 1:10. Obsahuje rejstřík ulic, trojjazyčné informace o Rakovníku a nechybí ani tiráž s údaji o vydavateli. v ní se dozvíme, že mapa byla vytištěna už v roce 2002. Při podrobném prozkoumání tak zjišťujeme, že na ní není vyznačen kruhový objezd na Pražské, areál speciálních škol, Ravos a další důležité stavby. Na Zátiší za archivem naopak můžete podle mapy najít zvláštní školu, v ulici Dukelských hrdinů potom školu speciální, v průmyslové zóně závod Autobrzdy, v Luženské ulici Mototechnu a další kartografické fosílie. Problematická kaplička v ulici Františka Diepolta je vyznačena bez názvu, zavádějící červený kříž na Pražské chybí. Jak nám sdělila pracovnice informačního centra, všechny tři mapy jsou dosud v prodeji a žádná aktuálnější se nechystá.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.