Kauza hřiště na Střelnici je kvůli stížnosti v rukou exekutora

Město má obstavený účet

RAKOVNÍK. Kauza hřiště na Střelnici má ve finále volebního období nečekanou dohru. Soud jak známo svým rozsudkem nařídil městu, aby se na hřišti zdrželo hluku pocházejícího z provozu skateboardů. Město reagovalo vydáním obecně závazné vyhlášky. Jeden z účastníků soudního sporu se však na soud obrátil se stížností na neplnění rozsudku a soud vydal tzv. nařízení výkonu rozhodnutí formou exekuce. V současné době má město zablokovaný účet a má se zdržet veškeré manipulace s městským majetkem. Vedení města považuje situaci za absurdní.

"K usnesení soudu máme zásadní výhrady," uvedla tajemnice Mgr. Eliška Holková. "Město podle našeho názoru udělalo vše pro to, aby rušení hlukem zamezilo. Vydalo obecně závaznou vyhlášku, tak jak doporučoval příslušný soud, a v rámci vyhlášky zakázalo rušit hlukem v dané lokalitě. Už to, že občané podali návrh na výkon rozhodnutí, když ví, že město opatření ve smyslu rozsudku činilo, nás zarazilo. Dále je s podivem, že soud ve svém nařízení vůbec neurčil výši pokuty za údajné rušení hlukem, a rovnou svěřil celou záležitost k provedení exekutorovi, který nám již obstavil účet, strhnul si své náklady a zakázal nám kromě běžné agendy disponovat s veškerým majetkem města s upozorněním, že pokud budeme konat právní úkony v rozporu s tímto usnesením, budou považovány za neplatné," vysvětluje situaci tajemnice.

Usnesení soudu považuje za nesmyslné z několika důvodů. "Výrok zakazující manipulování s majetkem tam vůbec neměl být, a to i s ohledem na to, jaký majetek město má, když výše pokuty mohla činit maximálně sto tisíc korun, a soud o ní navíc vůbec nerozhodl. Budeme činit kroky, abychom dosáhli zrušení nesmyslného usnesení. Přepokládáme, že pokud městu vznikne v souvislosti s tímto rozhodnutím jakákoliv škoda, budeme postupovat podle zákona o nesprávném úředním postupu a vzniku škody. V nejbližších dnech bude podáno odvolání. Je to celé divné, a jen to ukazuje na celkovou absurditu řízení i rozsudku," uzavírá Holková.

Ovšem případ tím nekončí. Město současně obdrželo i upozornění od ministerstva vnitra, které tvrdí, že výše uvedená vyhláška, zakazující rušit na hřišti hlukem, není v souladu se zákonem. "Dochází tak k dalšímu paradoxu. O zrušení vyhlášky může s definitivní platností rozhodnout až soud. Takže by se mohlo stát, že jeden soud by mohl rozhodnout, že městem vydaná vyhláška je neplatná, a přitom nás jiný soud v odůvodnění rozsudku donutil, abychom tuto vyhlášky vydali. Jsme v takové velmi zvláštní situaci," uzavírá tajemnice. Kauza hřiště na Střelnici se tak stává nepříjemným balvanem, které zdědí po svých předchůdcích další zastupitelstvo.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.