Investor nestihl termín, město mohlo odstoupit od smlouvy a získat 2,4 miliónu

Market „Tesco“ dostal odklad

RAKOVNÍK. Firma Qinn Invest se před rokem smluvně zavázala, že do konce roku 2006 předloží zastupitelstvu územní rozhodnutí ke stavbě "marketu typu Tesco" nad Lišanskou ulicí. Pokud by termín nestihla, mohlo město odstoupit od kupní smlouvy na prodej pozemku s tím, že by v jeho prospěch propadla částka 2,4 miliónu korun, tedy deset procent z kupní ceny pozemku. Zástupci firmy požádali 29. 11., tedy těsně před jednáním zastupitelstva, o prodloužení termínu do 31. března 2007. Zastupitelstvo firmě bez dlouhých diskusí vyhovělo.

Smlouvu o smlouvě budoucí uzavřelo město s firmou Qinn Invest 7. 12. 2005. Po celý rok jsme pak sledovali, zda firma stihne vyřídit veškeré náležitosti potřebné k územnímu rozhodnutí. 29. listopadu přišla na město žádost o prodloužení předmětné lhůty. Projednala ji nejprve městská rada a bez návrhu na usnesení věc předala do zastupitelstva. To podklady získalo na poslední chvíli a podle názoru některých členů zastupitelstva tak nebyl prostor se s materiálem podrobněji seznámit.

Ve zdůvodnění společnost Qinn vysvětluje, že vydání územního rozhodnutí nestihla zejména kvůli komplikacím s kruhovým objezdem, který musel být pro neřešitelná dědická řízení nakonec přemístěn na jiné místo. Velké zdržení si vyžádala také přeložka vysokotlakého plynovodu. Firma požaduje prodloužení termínu do 30. března 2007. Pokud jí město vyjde vstříc, firma se zaváže vybudovat nad rámec stavby také chodník v délce 100 metrů v Lišanské ulici včetně autobusové zastávky, která v místě zatím chybí. Pokud by firma nezískala územní rozhodnutí ani v prodloužené lhůtě, bude souhlasit se sankcí ve výši 2,4 miliónu korun.

V diskusi podpořil firmu Qinn Invest nejprve Miloslav Kubínek. "Vůbec mě nepřekvapuje, že mají s pozemkem starosti, situace je tam pro investora velmi složitá, prodloužení bych umožnil," uvedl Kubínek. Jiří Ludačka se podivil nad tím, že navzdory vážnosti situace se na zastupitelstvo nedostavil nikdo z firmy. Milan Vachtl vystoupil jako jediný přítomný podnikatel. "Byli jsme proti výstavbě dalšího marketu. A jsme i teď. Nyní máte možnost to zvrátit. Podnikatelská veřejnost to považuje za nešťastné," vyzval Vachtl. Starosta Nejdl připomněl, že ani město Rakovník nesplnilo všechna ustanovení smlouvy o smlouvě budoucí. "Zavázali jsme se, že městský majetek nezatížíme závazky, a to se nám vzhledem k exekuci kvůli situaci s hřištěm na Střelnici nepodařilo naplnit," upozornil Nejdl. K tomu Milan Vachtl uvedl, že starosta pokračuje se své politice polopravd. Podle jeho informací už totiž soud výkon exekuce pozastavil. "O tom nic nevím," tvrdil Nejdl.

Zastupitelstvo poměrem 15 hlasů prodloužení lhůty pro vydání územního rozhodnutí nakonec schválilo (Pro: Blecha, Jirásková, Jirátko, Kronich, Kubínek, Kvasnička, Laňka, Nejdl, Pavlík, Růžička, Suchánek, Štíbr, Švácha, Trešl, Volf. Proti: Chládek, Ludačka, Sunkovský. Filip a Jirková se zdrželi hlasování.)

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.