Vedení města si chce půjčit 50 miliónů na 5 let

Kvůli jídelně se zadluží?

RAKOVNÍK. Starosta města Rakovníka v minulém týdnu podepsal smlouvu o dílo v hodnotě 60 miliónů Kč. Za tuto částku postaví společnost Rekomont Praha za dvanáct měsíců novou jídelnu pro potřeby základních a středních škol. Kvůli financování akce se vedení radnice hodlá zadlužit a do zastupitelstva půjde s návrhem vypůjčit si 50 miliónů Kč na dobu pěti let.

Stávající školní jídelna na rohu Husova náměstí již několik let nesplňuje hygienické normy a je provozována jen na základě výjimek. Město Rakovník proto přišlo se záměrem postavit novou jídelnu a stávající objekt výhledově využít pro potřeby městské knihovny.

Jak jsme již uvedli, výběrové řízení na dodavatele prací vyhrála firma Rekomont, a. s., Praha s cenou 49 558 981?Kč bez DPH. 19. srpna byla podepsána smlouva o dílo. Firma se v ní zavázala, že výstavbu jídelny uskuteční do jednoho roka, nejpozději do 22. 8. 2009. Pokud nedojde k nepředvídatelným okolnostem, předpokládá se předání hotové jídelny na začátku školního roku 2009/2010.

V současné době již firma převzala staveniště a v nejbližších dnech zahájí povinný archeologický průzkum, který bude trvat maximálně další tři měsíce.

Přestože smlouvu o dílo schválilo městské zastupitelstvo už 9. června, zatím nepadala ani zmínka o tom, jak bude finančně náročná stavba financována. Kromě 60 miliónů Kč bude totiž potřeba ještě dalších 10 až 12 miliónů Kč na vybavení jídelny. Na výstavbu se přitom nepodařilo zajistit žádné dotace a nejsou v dohledu ani dotační tituly, které by se daly využít. Město také nemá potřebnou finanční rezervu, když např. peníze z prodeje pozemků pro výstavbu marketu Tesco rozpustilo v rozpočtu na jiné investice. Na otázku, jak může být stavba zahájena, když není jasno o financování, odpověděl starosta Zdeněk Nejdl: „Práce mohou být zahájeny, protože máme s firmou stanovenu tříměsíční splatnost faktur. Hned v září chceme jít do zastupitelstva se záměrem vypsat výběrové řízení na poskytovatele úvěru. Zatím uvažujeme o 50 miliónech na pět let. Bude záležet, jaké podmínky nám která banka nabídne,“ uvedl na náš dotaz starosta města Zdeněk Nejdl.

A jak se na skutečnost, že by se město mělo vůbec poprvé ve své historii dlouhodobě zadlužit, tváří opozice? „O záměru čerpat úvěr slyším poprvé. Pokud by se město mělo zadlužit, myslím, že by k tomu měla nastat shoda napříč politickým spektrem. Ale nikdo s námi nejednal, takže očekávám, že nás koalice přehlasuje svými 13 hlasy, aniž by se s námi nějak radila. Jídelnu samozřejmě vnímáme jako prioritu. Úvěr je ale zároveň krajním řešením. Místo nedávných a zbytečných úvah o stavbě nové radnice se mělo vedení snažit najít dotační tituly na jídelnu. Nevěřím tomu, že by to nebylo možné,“ míní Marcel Chládek (ČSSD).

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.