Kritizovali „hrad“ v Hájku

RAKOVNÍK. Výstavba nového rodinného domu v lokalitě Hájek, zejména pak jeho velikost a druh oplocení, je již delší dobu veřejností velmi citlivě sledována. Nyní se stala terčem kritiky i na jednání zastupitelstva.

Prvopočátek celého případu připomněl nejprve radní Luděk Štíbr. „To, co tam vzniklo, je největší špatnost, kterou minulé zastupitelstvo mohlo dopustit. Změna územního plánu, která umožnila v bývalém parčíku výstavbu, byla chybou nejen zastupitelstva, ale i orgánů, které to povolily. V současné době nezbyl v bývalém parku jediný strom. Všechny záhadnou cestou zahynuly a vznikla tam obrovská stavba. Proto, když nyní občané navrhují pro zbytek území institut chráněného krajinného prvku, jde jim jen o to, aby se zachoval alespoň ten kousek zeleně, který tam zbyl. Také městská rada chce zamezit, aby další zastupitelstvo nemohlo udělat to, co tehdejší,“ naznačil Štíbr.

S kritikou se připojil i Oldřich Kronich: „Také jsem chtěl reagovat na tuto úžasnou stavbu, která vyrostla v zeleni. Zmínil bych se hlavně o plotu, který připomíná novodobé hradby se střílnami. Stavba částí střechy zasahuje do vozovky a tak komplikuje dopravu. Není tam vůbec vidět a bez pomoci regulovčíka se nedá projet. Příšerná stavba. Kdo to mohl dovolit?“ ptal se zastupitel. S podobným názorem se připojil i Miloslav Blecha: „Chodím tam tudy, lidé se na mě obracejí. Původní zeleň měla svůj význam a užitek. Jak bylo možné povolit stavbu, jejíž střecha zasahuje až do silnice? Projíždějící nákladní auto do toho může nabourat,“ tvrdí Blecha.

Opačného názoru byl Miloslav Kubínek. „Bylo to usnesení většiny zastupitelů. Podstata věci spočívala v tom, že jsme chtěli vlastníkovi pozemku umožnit, aby si mohl postavit na své parcele dům,“kontroval Kubínek.

Jak se nám podařilo zjistit na odboru výstavby, pro zděné oplocení domu neexistuje projektová dokumentace. Ve stavebním povolení je pouze konstatováno, že plot bude postaven z cihel, a to bez uvedení výšky. Rovněž okénka, připomínající střílny, v projektové dokumentaci nejsou. Ani námi oslovený pracovník odboru výstavby není stavbou nijak nadšen. Na druhou stranu si neumí představit, že by měl úřad přistoupit k nějakým krokům na odstranění nebo změnu stavby.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.