Vlastníci chtějí 2,1 miliónu, město zpochybňuje dohodu, rozsudek už v pátek

Krátký proces s „Priorem“

RAKOVNÍK. Druhým ústním jednáním pokračoval v pátek 4. března spor Společenství vlastníků bytových jednotek Na Sekyře čp. 2005 - 2011 s Městem Rakovník. Společenství žádá protistranu o zaplacení částky 2,1 miliónu korun, protože nedodržela dohodu z 6. 6. 2002 se závazkem vůči vlastníkům zmíněného domu, jimž prodala v roce 2000 nemovitost s nezkolaudovanou a poškozenou střechou.

Kauze jsme věnovali na stránkách Raportu v minulých letech dostatečný prostor, proto jen telegrafická rekapitulace. Novými vlastníky domu Na Sekyře čp. 2005 - 2011, jemuž se ve městě říká Prior, se stali v roce 2000 uživatelé 102 bytových jednotek, kteří zaplatili za dům zhruba 10 miliónů korun. Krátce po nabytí nemovitosti vytvořili, jak jim ukládá zákon, Společenství vlastníků bytových jednotek, které je od té doby zastupuje. Noví majitelé záhy zjistili, že střecha dosud není zkolaudovaná a vykazuje celou řadu závažných nedostatků a závad. a to tak zásadních, že dochází k poškozování jejich majetku. v tom okamžiku začala kauza, která se táhne dodnes a o jejím rozuzlení rozhodne soud.

Městští funkcionáři a úředníci si žádost společenství vlastníků přehazovali jako horký brambor. Záhy se totiž ukázalo, že odstranění závad představuje nemalou finanční částku. Firma Daneker, která měla na základě dohody s městem závady odstranit, zhruba po tři čtvrtě roce průtahů od dohody odstoupila. u soudu zaznělo, že vyčíslila náklady na opravu střechy ve výši minimálně 2,1 miliónu korun. Nastalo opět období dohadování společenství vlastníků s městem, případem se několikrát zabývaly rada i zastupitelstvo. Vše vyústilo 6. června 2002 v uzavření dohody mezi Městem Rakovník, které zastupovali tehdejší starosta Václav Pícl a místostarosta Zdeněk Nejdl, s představiteli společenství vlastníků, v níž město uznalo svůj závazek vůči vlastníkům domu a přislíbilo závady odstranit nebo snížit kupní cenu nemovitosti. "Chtěli jsme, aby město dalo urychleně střechu opravit, abychom ji mohli nechat zkolaudovat, nebo aby nám poskytlo finanční prostředky a my bychom si za ně nechali střechu opravit sami," vysvětlil předseda společenství vlastníků Lubomír Matoušek. Protože se nestalo jedno, ani druhé, podalo Společenství vlastníků bytových jednotek čp. 2005 - 2011 žalobu k soudu. Poté se zastupitelstvo usneslo, aby byla vlastníkům vyplacena kompenzace ve výši 810 tisíc korun (tato částka vychází údajně ze znaleckého posudku), což společenství odmítlo. "Žalujeme město o splnění povinnosti nebo zaplacení náhrady 2,1 miliónu korun," uvedl v pátek u ústního slyšení právní zástupce žalující strany JUDr. Jiří Hadrava.

Právní zástupce města Mgr. Ivan Chytil žalobu zpochybnil ve dvou základních bodech. Za prvé napadl tzv. aktivní legitimitu žalobce, tedy to, zda je Společenství vlastníků bytových jednotek oprávněno město žalovat, protože vlastníky jsou jednotlivé fyzické osoby. Podle Chytila by žalobu měl podat každý jeden spoluvlastník nemovitosti. Druhým sporným bodem je pak vlastní dohoda ze 6. 6. 2002, na níž právní zástupce společenství staví svoji žalobu. "Považuji tuto dohodu za nekonkrétní, není řádně podepsaná a už vůbec se v ní nehovoří o nějaké finanční částce, natož o 2,1 miliónech korun," řekl Mgr. Chytil. "Domnívám se, že je to ze strany Města Rakovníka zoufalý pokus zpochybnit žalobu," kontroval JUDr. Hadrava.

Předsedkyně senátu JUDr. Jaroslava Lajpertová nařídila potom čtení písemných důkazů. Ty žalující strana označila jako nesporné a žalovaná strana se k nim ve většině případů nevyjádřila. Po skončení čtení se zdálo, že bude kauza odročena, když náhle došlo k razantnímu obratu. Předsedkyně senátu JUDr. Lajpertová podle par. 119a, odst. 1 Občanského soudního řádu zamítla oběma stranám žádané výslechy svědků (Mgr. Pícla, Ing. Nejdla, Ing. Pošty a L. Matouška) a vyzvala oba právní zástupce k závěrečným řečem.

JUDr. Hadrava zopakoval všechny argumenty žalující strany, zdůraznil, že město svůj závazek nesplnilo, a proto společenství vlastníků, které zastupuje vlastníky domu, žádá o zaplacení částky 2,1 miliónu korun. Mgr. Chytil znovu zpochybnil platnost dohody ze 6. 6. 2002, to, zda je společenství vlastníků aktivně legitimní, nechal na rozhodnutí soudu, na závěr uvedl, že podle jeho názoru žalující strana neudržela břemeno tvrzení a navrhl zamítnutí žaloby. JUDr. Lajpertová na samý závěr jednání oznámila vyhlášení rozsudku na pátek 11. března.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.