Kraj ve městě opravil všechny své silnice

RAKOVNÍK. Od minulého pondělí se v Rakovníku jezdí po dalších kilometrech zbrusu nových silnic, po jednom novém a jednom opraveném mostě. Investiční akce za více jak 30 miliónů korun, na které se kromě Středočeského krajského úřadu podílelo také město Rakovník, STE, STP a Ravos, trvala ve třech etapách od 2. února do 9. srpna. v pátek 13. se pak před areálem ZZN uskutečnilo slavnostní otevření rekonstruovaných staveb za účasti náměstka hejtmana středočeského kraje Karla Vyšehradského a dalších hostů.

Z úvodních slov dodavatele Jaroslava Froňka jsme díky závadě na ozvučovacím zařízení nerozuměli ani slovo. Přístroj se naštěstí povedlo vyladit už na projev Karla Vyšehradského. Ten připomněl, že kraj v poslední době investoval v Rakovníku značné prostředky. "Jsme rádi, že tyto investice mají smysluplnou koordinaci a navazují na sebe. Rozhodně to není poslední akce," řekl náměstek a poděkoval zastupitelům, kteří akci pomohli prosadit, městu Rakovník za spolupráci i dodavateli za kvalitní provedení. Na závěr dílu popřál, abychom se pokud možno nedožili jeho rekonstrukce.

Zatímco vedení města bylo ve stejném čase na družební návštěvě v Polsku, na otevírání silnice zastupoval rakovnické radní Aleš Rouček. Ten poděkoval kraji za přízeň i další budoucí podporu a připomněl, že město financovalo rekonstrukci chodníků a infrastruktury.

Krajský radní Vilém Žák připomněl, že za tři měsíce končí krajské volební období, proto se nabízí provést krátkou rekapitulaci. "Jako rakovničtí zástupci jsme se snažili, aby naše přítomnost v zastupitelstvu měla pro Rakovnicko nějaký dopad. v případě Rakovníka se to, myslím, podařilo. Město má po čtyřech letech opraveny všechny hlavní komunikace," konstatoval Žák.

Pak již bylo přikročeno ke střihání pásky a hosté se následně přesunuli do restaurace Pod Václavem, kde bylo dodavatelem připraveno malé občerstvení. Protože nás zajímalo, co vlastně říkal Jaroslav Froněk do nefungujícího mikrofonu, požádali jsme ho dodatečně o několik informací. Dozvěděli jsme se, že kromě dvou svislých podpěr byl u ZZN postaven úplně nový most přes Černý potok, jehož nosnost původně omezená na 12 tun je nyní bez omezení. s firmou Froněk na mostech kooperovala firma Chládek a Tintěra, středisko Litoměřice. v případě mostu Na Váze byla položena vyrovnávací vrstva mostovky, izolace, nový povrch vozovky a chodníky. Celá stavba byla otryskána, opravila se porušená místa, lokální trhliny a most byl seštukován. v rámci akce bylo také zjednodušeno vodorovné dopravní značení na dosud velmi problematické křižovatce u Agrozetcentra mezi dvěma železničními přejezdy. Řešení navrhla přímo firma Atsum Unhošť, která se podílela na subdodávkách dopravního značení.

K diskutované otázce možného zatížení Kuštovy ulice kamiónovou dopravou nám Kamil Hrbek, stavbyvedoucí firmy Froněk, sdělil následující: "Každá konstrukce vozovky má svoji nosnost, která se počítá podle počtu přejezdů těžkých nákladních automobilů. Je na to katalog zpracovaný ministerstvem dopravy, kde jsou typizované konstrukce vozovky. Konstrukce je počítaná na životnost a míru porušení. Když to řeknu laicky, na spodní části Kuštovy ulice bylo naprojektováno méně betonu a méně asfaltu, než na části kolem ZZN, která má sloužit jako část obchvatu do průmyslové zóny. Vlastníkem vozovky je kraj, takže ten by měl rozhodnout, jak se bude jeho majetek zatěžovat, protože na něm bude i další případná údržba," míní Hrbek.

K úplné dokonalosti hlavních silničních tahů, které jsou v majetku kraje, v současné chybí jen zhruba půl kilometru při vjezdu do Rakovníka od Kněževsi před hasičskou zbrojnicí a napojení obchvatu B 2 k ZZN. Tato stavba je ve stadiu územního rozhodnutí, ale k realizaci zřejmě dojde až po krajských volbách.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.