Kraj nemá námitek proti kanalizaci
na Křivoklátsku

PRAHA/KŘIVOKLÁT/MĚSTEČKO. Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 2. května 2007 projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům. Mezi nimi i dvou obcí z regionu Křivoklátska, které požádaly o posouzení záměrů na vybudování splaškové kanalizace - Křivoklátu a Městečka.

V obou případech Středočeský kraj souhlasí se záměrem vybudování splaškové kanalizace v rámci společného projektu Kanalizace a voda Křivoklátsko, který bude z valné části hrazen z peněz Evropské unie a nepožaduje další posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. V případě Městečka se odkanalizování bude týkat zhruba 400 obyvatel, u Křivoklátu pak 700 obyvatel.

"Jedná se o další krok k výstavbě tolik potřebné kanalizace a potažmo i vodovodního řadu v obci. O posouzení vlivu stavby na životní prostředí musí požádat každá z obcí separátně," uvedl místostarosta městysu Křivoklát Petr Tříska. Tato obec nemá v současné době systematickou kanalizační síť. V Křivoklátě byla realizována část kanalizace v 90. letech minulého století. Na tuto kanalizaci je ale napojena pouze zástavba rodinných domů horní části městysu - Amalína. Objekty v ostatních částech Křivoklátu mají septiky nebo malé čistírny odpadních vod a předčištěné vody jsou vypouštěny buď do Rakovnického potoka nebo řeky Berounky.

"Současný návrh předpokládá řešení kanalizace jako oddílné, s realizací splaškových stok ukončených v čerpacích stanicích odpadních vod a dopravou splašků obce Městečka a městyse Křivoklát na stávající čistírnu odpadních vod v Roztokách," píše se v posudku Středočeského kraje.

"Velkým problémem momentálně je, že prakticky ani jedna z obcí, které jsou pro velkého projektu zapojeny, nemá zpracovaný územní plán. A bez toho nelze výstavbu spustit. Takže naším úkolem číslo jedna je urychlené dokončení těchto plánů," vysvětlil křivoklátský místostarosta Petr Tříska.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.