Kraj má návrh rozpočtu

PRAHA (bed). Rada Středočeského kraje na svém zasedání 1. prosince 2008 projednala a schválila návrh rozpočtu a rozpočtových pravidel Středočeského kraje na rok 2009.

Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný v objemu 18 764 474 000 Kč.

„Příjmy kraje ze státního rozpočtu považujeme za nedostačující, vzhledem k tomu, co mají kraje pro své občany zajišťovat (školství, doprava a zdravotnictví). Nárůst je pouhých 3 %, což bude méně než letošní inflace (6-7 %) a předpokládaná inflace v roce 2009,“ uvedl středočeský hejtman David Rath. V rozpočtu je zohledněno i celkové zadlužení Středočeského kraje, které lze odhadnout na 6 mld. Kč.

Na straně rozpočtových výdajů jsou proto posíleny, resp. nově zavedeny některé položky, jako je příspěvek na žákovské jízdné v autobusové dopravě ve výši 60 mil. Kč, přičemž od září 2009 se počítá se zavedením žákovského jízdného zdarma, regulační poplatky ve zdravotnictví jako dar obyvatelstvu ve výši 80 mil. Kč, nebo prostředky do Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 500 mil. Kč. Rozpočet bude předložen zastupitelstvu ke schválení na jeho prosincovém zasedání.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.