Kraj bude hospodařit s 15 miliardami

PRAHA. Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání 18. prosince 2006 projednalo a schválilo rozpočet na rok 2007 jako vyrovnaný, a to v příjmové i výdajové části ve výši 15 666 534 000 Kč.

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2007 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2006, ze střednědobého výhledu rozpočtu kraje a z předpokládaného příjmu sdílených daní v roce 2007. Pro Středočeský kraj představují sdílené daně roku 2007 celkem 6,1 miliardy Kč, což je zhruba na úrovni upraveného rozpočtu roku 2006.

Příjmy kraje jsou složeny z příjmů vlastních - 39,3 % rozpočtu, z účelových dotací ze státního rozpočtu - 59 % rozpočtu a z financování (zapojené prostředky z přebytku hospodaření minulého roku) - 1,7 % rozpočtu. Vlastní příjmy kraje jsou tvořeny převážnou částí daňovými příjmy, které tvoří pouze tzv. sdílené daně, na jejichž výnosu se kraj bude podílet v roce 2007 stanoveným procentem, tj. 13,7.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů je zpracován v souladu s návrhy správců jednotlivých kapitol. Do rozpočtu jednotlivých kapitol byly zařazeny pouze akce plně připravené. Další investiční akce budou čerpány v průběhu roku 2007 na základě schváleného plánu investic a podle připravenosti z Fondu investic Středočeského kraje.

"Sestavili jsme vyrovnaný rozpočet. Ten předpokládá významné investice zejména do oblastí, které považujeme za prioritní - doprava, zdravotnictví a školství. Další důležitou položku představují finanční prostředky na spolufinancování nových projektů, které je podmínkou pro čerpání dotací z EU," uvedl hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.