Krameš chce znovu koupit městský pozemek, který neoprávněně zastavil

Kostlivec „replika“ opět straší

RAKOVNÍK. Hned druhé zasedání nové městské rady mělo co dočinění s problémem, který vedení města řadí mezi tzv. kostlivce ve skříni. Tentokrát se jednalo o případ, který patří k největším "majstrštykům" odboru výstavby a investic. A sice tzv. replika domu v ulici U Hluboké studny, který stojí zčásti na městském pozemku a dle rozhodnutí stavebního úřadu by měl být odstraněn. Majitel stavby Ing. Milan Krameš využil nového složení rady a zastupitelstva a opětovně požádal o možnost odkoupení 14 metrů zastavěného pozemku. Radní se jeho záměr rozhodli zveřejnit na úřední desce a hodlají nechat rozhodnutí na zastupitelstvu.

Začátek problematické stavby čp. 138 U Hluboké studny je datován k říjnu 1993, kdy bylo vydáno stavební povolení. Odbor výstavby tehdy vedený Milanem Kotálem ve stavebním povolení stanovil, že by se mělo jednat o repliku původní stavby tak, aby svoji architekturou zapadala do staré zástavby židovského města. Stavebník Ing. Milan Krameš se ale od tohoto záměru odchýlil a navíc stavbu posunul o metr směrem do ulice. Tím zúžil přístupovou komunikaci a zasáhl na pozemek města. Stavbu se pak sice snažil zčásti legalizovat pokusy o odkoupení pozemku, zastupitelstvo však jeho záměr neschválilo. Po více jak deseti letech od zahájení stavby vydal rakovnický stavební úřad v březnu 2004 rozhodnutí o odstranění stavby. Stavebník se odvolal ke kraji, krajský úřad odvolání zamítl. V červenci 2005 pak městský úřad postoupil návrh na povolení obnovy řízení krajskému úřadu a ten 15. září návrh rovněž zamítl. V dubnu letošního roku potvrdilo rozhodnutí kraje také ministerstvo místního rozvoje. V srpnu si kraj vyžádal od Městského úřadu Rakovník celý spisový materiál pro ministerstvo místního rozvoje pro účely soudního řízení. Podle názoru stavebního úřadu tak bude o případném odstranění rozhodovat soud. "Naše rozhodnutí o odstranění stavby je sice pravomocné, ale těžko si představit, že bychom stavbu odstranili a soud pak rozhodl ve prospěch stavebníka," naznačuje možná úskalí Milan Kotál.

Dvanáctiletá anabáze kolem stavby ztrpčuje život zejména majitelům sousedního objektu, kteří v ulici provozují obchod se železářskými potřebami a kvůli zúžené vozovce nemohou provozovnu zásobovat. "Je neuvěřitelné, že i v dnešní době je něco takového možné. Stavební úřad rozhodl o odstranění stavby už před dvěma lety. Přesto se nic neděje. Připadá nám to jako výsměch," řekla nám ještě před volbami velmi roztrpčeně paní Šaldová. Měla totiž obavu, aby se do zastupitelstva nedostala Ing. Kramešová kandidující za ODS. Šaldovi se obávali, aby se na nové zastupitelstvo znovu nedostala žádost o odprodej zastavěného pozemku. A obavy se naplnily. Hned druhé zasedání městské rady věc projednávalo a u některých radních byla patrná změna názoru. Zejména překvapil názor místostarosty Jana Šváchy. "Pan Krameš píše, že by rád přispěl ke zvelebení židovského města. To je i náš záměr. Původně jsem zastával názor, že město by nemělo ustupovat stavebníkům, kteří nejprve svévolně zastaví městský pozemek, a teprve pak jej chtějí odkoupit. Zdálo se mi to jako velmi nebezpečný precedens. Bohužel naším dosavadním přístupem jsme věci příliš nepomohli. Stavba odstraněna nebyla a navíc není ani dokončená, takže dál hyzdí židovské město. My chceme tuto část Rakovníka postupně rekonstruovat a oživit, takže si myslím, že bude lepší, když město pozemek prodá a stavba bude dotažena do konce," vysvětluje změnu svého postoje místostarosta Jan Švácha. Milan Krameš nabídl za metr pozemku 5000 Kč. Rada cenu navýšila na 10 tisíc korun za metr a s touto minimální cenou záměr na odprodej 14 m2 pozemku zveřejnila na úřední desce. Prodej doporučují stanoviska odborů výstavby a správy majetku města.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.