Převod pozemku z města na firmu byl od počátku neplatný!

Kostlivec Hans už straší méně

RAKOVNÍK. v minulém čísle jsme přinesli informaci o tom, že městu hrozí značná finanční újma. Komplikovaný případ má kořeny v roce 1992, kdy zastupitelstvo ručilo svým majetkem za výstavbu obchodního centra Hans Market (dnešní Norma). Na základě tehdy uzavřené dohody se nyní firma Galileo Real domáhá úhrady zhruba 40 miliónů korun. Poté, co právní oddělení města získalo k případu většinu potřebných podkladů, nevidí kauzu tak černě, jako v prvních okamžicích. Řada otazníků ale přetrvává.

Připomínáme, že se město v roce 1992 stalo společníkem firmy Hans Market. Zastupitelstvo schválilo ručení za úvěr ve výši 27 miliónů korun. Do zástavy byly vloženy tři domy na Husově náměstí a zhruba 80 hektarů městských lesů. To vše až do ukončení výstavby obchodního centra, kdy byla zástava zrušena a úvěr byl nadále jištěn novým objektem. Společnost Galileo ovšem staví na jiném dokumentu a městu předkládá zatím neověřenou kopii dohody o ručení celým majetkem města, která měla být podepsána starostou Češokem 11. června 1992. Předmětný dokument však na radnici chybí a zastupitelstvo o takové formě ručení nikdy nejednalo. Dohoda podepsaná starostou je tak zřejmě od počátku neplatná. Ovšem to samé platí také o převodu pozemku (cca 3000 m2) pro výstavbu marketu. Také o něm není v zápisech z jednání zastupitelstva ani zmínka, záměr nebyl nikdy zveřejněn na úřední desce a od samého počátku jde o neplatný právní akt. v souvislosti s převedeným pozemkem byl také bývalý starosta obviněn ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Jeho čin byl ale nakonec amnestován a stejně jako neplatný převod pozemku upadl v zapomnění.

Městský právník Mgr. Ludvika Trešlová vidí v požadavku firmy Galileo i další nedostatky. v dohodě chybí např. číslo úvěrové smlouvy. Datum uzavření dohody je 11. 6. 1992, zatímco společnost Hans Market, která měla být příjemcem úvěru, vznikla a nabyla právní subjektivity až o den později. Další významnou skutečností je fakt, že uplatňovaný nárok by již měl být promlčen. Proto Trešlová považuje výzvu na zaplacení částky za neoprávněnou a neopodstatněnou.

K případu se nám podařilo získat i názor jednoho z tehdejších jednatelů společnosti Hans Market. Podle něj byla dohoda o ručení celým majetkem uzavřená jen jako vstupní dokument pro jednání s bankou a teprve později byla upřesněna do konečné podoby schválené zastupitelstvem. Domáhat se nyní na tomto základě úhrady 40 miliónů korun považuje dotyčný, který si nepřál být jmenován, za absolutní nesmysl.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.