Koalice vydala programové prohlášení

NOVÉ STRAŠECÍ. Na sklonku loňského roku, konkrétně 21. prosince, vydala své programové prohlášení Koalice členů zastupitelstva Nového Strašecí, zvolených za ODS, SNOM a ČSSD na období let 2006 až 2010. Vytvoření koalice veřejně oznámila ústy starosty města Jakuba Kleindiensta (ODS) na začátku prvního zasedání zastupitelstva města.

"Chtěli jsme ostatním zastupitelům, ale i přítomným občanům, deklarovat, že byla uzavřena oficiální koaliční smlouva mezi zástupci ODS, Sdružení nezávislých občanů města a ČSSD. Reagovali jsme tak jednak na nesmyslné maily, které rozesílal jeden z občanů našeho města všem orgánům a představitelům ODS, Parlamentu ČR a já nevím, komu všemu ještě, v "obavě" o čistotu novostrašecké organizace ODS, i když jí v podstatě nemůže přijít na jméno. A také proto, aby ostatní zastupitelé věděli, že se budeme s koaličními partnery v důležitých otázkách radit častěji, než dosud bylo zvykem," vysvětlil Jakub Kleindienst.

Programové prohlášení je obsáhlé a konkrétní. Koalice v něm deklaruje své cíle a priority při správě města, které je významnou lokalitou Středočeského kraje. "Chceme v rámci potřeb občanů Nového Strašecí, jež považujeme za stěžejní pro svou práci, rozvíjet město jako moderní samosprávný celek. Současně hodláme navázat na dobré výsledky rady města Nového Strašecí z předcházejících období. Toto programové prohlášení je otevřeným politickým dokumentem, kterým se hlásíme k základním společenským hodnotám," píše se v úvodních větách. Při své činnosti se bude koalice řídit především principy průhledností všech rozhodovacích procesů, důrazem na ekonomickou základnu města, rovnoměrným a vyváženým rozvojem města a rozhodováním na základě dlouhodobých koncepcí.

"Programovým prohlášením deklarujeme, že využijeme všech legislativních a finančních nástrojů k tomu, aby město Nové Strašecí bylo místem pro spokojený život všech jeho občanů. Věříme, že citlivé a zodpovědné uskutečňování jednotlivých cílů našeho programu v návaznosti na program sociálního a ekonomického rozvoje města přispěje k tomu, že Nové Strašecí zůstane domovem aktivních a svobodných občanů," dodal k dokumentu Jakub Kleindienst.

K jednotlivým bodům programového prohlášení koalice se ještě na stránkách našeho listu vrátíme.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.